Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat fra Åpent Pensjonistmøte

Tollboden 9/9-2021

Ove Gran gikk ut av vervet som mangeårig styreleder i foreningen. Han ble tildelt mange godord for uvurderlig innsats, samt gave og blomster fra foreningens kasserer Oddrun Paulsen.

Ove Gran gikk ut av vervet som mangeårig styreleder i foreningen. Han ble tildelt mange godord for uvurderlig innsats, samt gave og blomster fra foreningens kasserer Oddrun Paulsen.

Nøtterøy Pensjonistforening «Åpent pensjonistmøte» 9/9-2021

Endelig var det duket for det første åpne pensjonistmøtet etter at myndighetene igjen begynte å løsne litt på begrensningene i samfunnet vårt.

Det var med stor entusiasme og forventning vel 40 pensjonister hadde meldt sin interesse og stilte opp til møtet på Tollboden i Tønsberg.

Nesteleder og kasserer tok kommandoen over mikrofonen og ledet oss gjennom dagen.

Det ble orientert om at årsmøtet 2021 er utsatt til februar 2022, etter anmodning fra Pensjonistforbundet. Mye har blitt annerledes de siste halvannet årene og ikke alt har kunnet bli håndtert som ønsket. Det er med andre ord en del å ta igjen, innen vi igjen kan være i gjenge. Likevel har vi ingen garanti for at alt kommer tilbake til «det gamle».

Dagens foredragsholder, tannlege Øystein Rønningen ved Nøtterøy Tannhelse AS i Vestskogen, holdt et humørfylt og engasjerende innlegg om tannhelse generelt og tannhelse for eldre spesielt. Det var langt fra bare formaninger om hvordan den enkelte burde vedlikeholde sine dyrebare tenner, men også inngående informasjon om offentlige støtte- og refusjonsordninger som under ulike forutsetninger er tilgjengelig for eldre brukergrupper.

Spesielt tok han fram tannhelseplager på bakgrunn av medisinering. For mange av oss eldre er det en nødvendighet å bruke medisiner for å holde kroppen i gang. Bivirkninger av ulike medisintyper kan gå ut over tennene, selv om vedlikeholdet er aldri så godt. Dette var et tema som nok interesserte mange og kanskje til dels var ukjent. Spørsmålene til Øystein i etterkant av foredraget vitnet om, stort engasjement blant tilhørerne.

 Vår mangeårige foreningsleder, Ove Gran, valgte å tre ut av styret i mai i år. Kasserer Oddrun Paulsen sørget for gode, velvalgte og fortjente ord, fulgt av blomster og gavekort, som takk for den unike innsatsen. Ove har vært en krumtapp i foreningen og vært med å øke medlemsmassen fra 50 til 550. Det er store sko å fylle.

Tollbodens hyggelige betjening disket opp med rundstykker og kaffe av beste kvalitet og sørget for at alle hadde det de trengte til en deilig lunsj.

Den allerede gode stemningen ble løftet enda et par hakk, da shantykvartetten «Ankerdrammen» dro i gang en fin rekke fine og morsomme melodier med sang og akkompagnement. Referenten la spesielt merke til forsamlingen da «Har du fyr» ble spilt og sunget på originaldialekt. Det var godt å høre på😊.

Møtet ble avsluttet med trekning av en gavepakning med litt godsaker i.

Sven W. Kristiansen

Sekretær