Referat frå medlemsmøte 4.mai med forfattar Svein Linge.

Referatet er skrive av sekretær Brit Skjelten

Svein Linge fortalde med stor interesse og glød om vår krigshistorie

Svein Linge fortalde med stor interesse og glød om vår krigshistorie

Referat frå medlemsmøtet 4. mai 2023 med Svein Linge

Leiar Grethe Leikny opna møtet og ønska alle hjarteleg velkomne.

Karin Vestre leste “Ord for dagen”, eigne tekstar over temaet å synge med den stemmen ein har.

Ola Rotnes spela på flygelet til fellessongar.

Kveldens hovudtalar var lærar, politikar, bonde og forfattar Svein Linge som presenterte Rubin Langmo, «Krigshelten som forsvann» - ein norsk «James Bond»

Fakta om Rubin Langmos krigsinnsats: Han rekrutterte seg sjølv inn i hæren 10. april 1940 uten å ha gått rekruttskulen. Langmo kom seg til London via Ålesund etter dramatiske episodar i byen.

Vart rekruttert av MI5 til den første sabotasjeaksjonen i tysk okkupert Europa: sprenging av røyrleidningane til Bjølvefossen kraftverk 18 juni 1940.

Sidan var det spionoppdrag i Norge under heile krigen der han brukte minst 7 ulike norske pass. Rubin Langmo vart registrert som truleg første medlem i kompaniet som etter krigen vart kjend som «Kompani Linge».

I 1943, på oppdrag i Oslo, rauk han uklar med Milorg sjef Jens Chr. Hauge. Dette uvennskapet forklarer at Rubin Langmo vart tia ihjel etter krigen når heltene skulle fram i lyset. Det finnes mykje dokumentasjon på kva Rubin Langmo utretta under krigen, det har Svein Linge skrive bok om.

Etter den spanande krigshistoria vart det tid for snitter og sveler til dei kring 60 personane som møtte denne kvelden. Det var også ein god del som kom på pensjonistmøte for første gong.

Etter maten stemte Espen Hellandsvik opp gitaren og song fine songar til eit lydhøyrd publikum.

Lars Joranger, tidlegare rådmann i Stordal kommune, hadde også noe på hjartet, i vårens teikn, som vart deklamert med humor og vidd.

Siste post på programmet var loddsal, eller åresal som er på gamlemåten. Uansett vart plantar, sjokolade og anna goddis lodda ut til heldige vinnarar og med det vart ei triveleg samling over for denne gang.

Neste møte er 1. juni på Vaksvik grendahus. Da blir det høve til å bestille potetball. Det blir m.a. musikk ved Knut Ivar Bøe på trekkspel.

Vi skal også få høyre litt om korleis det var å vekse opp i bygda for ein eller to generasjonar sidan.

Brit Skjelten, sekretær

 • Grethe Leikny, leiar
 • Svein Linge i aksjon
 • Svein Linge om Rubin Langmo
 • Bøker av Svein Linge
 • Espen Hellandsvik i aksjon
 • Lars Joranger kåserer
 • Frå møtet i pensjonistforeningen
 • Grethe Leikny, leiar
 • Svein Linge i aksjon
 • Svein Linge om Rubin Langmo
 • Bøker av Svein Linge
 • Espen Hellandsvik i aksjon
 • Lars Joranger kåserer
 • Frå møtet i pensjonistforeningen
 • Grethe Leikny, leiar
 • Svein Linge i aksjon
 • Svein Linge om Rubin Langmo
 • Bøker av Svein Linge
 • Espen Hellandsvik i aksjon
 • Lars Joranger kåserer
 • Frå møtet i pensjonistforeningen
 • Grethe Leikny, leiar
 • Svein Linge i aksjon
 • Svein Linge om Rubin Langmo
 • Bøker av Svein Linge
 • Espen Hellandsvik i aksjon
 • Lars Joranger kåserer
 • Frå møtet i pensjonistforeningen
 • Grethe Leikny, leiar
 • Svein Linge i aksjon
 • Svein Linge om Rubin Langmo
 • Bøker av Svein Linge
 • Espen Hellandsvik i aksjon
 • Lars Joranger kåserer
 • Frå møtet i pensjonistforeningen
 • Grethe Leikny, leiar
 • Svein Linge i aksjon
 • Svein Linge om Rubin Langmo
 • Bøker av Svein Linge
 • Espen Hellandsvik i aksjon
 • Lars Joranger kåserer
 • Frå møtet i pensjonistforeningen
 • Grethe Leikny, leiar
 • Svein Linge i aksjon
 • Svein Linge om Rubin Langmo
 • Bøker av Svein Linge
 • Espen Hellandsvik i aksjon
 • Lars Joranger kåserer
 • Frå møtet i pensjonistforeningen