Referat frå medlemsmøte 28. mars

På Bjorliheimen

Kjekt møte, som eigentleg skulle vore aprilmøtet, men den faste dagen kolliderte med påska.

På programmet stod - utanom dei faste møtepostane - underhaldande besøk for ei songgruppe frå Åndalsnes, som med eigen pianist og felespelar både song eigen songar og drog laget med i sprudlande allsong frå den nye songboka.

Deretter samlast vi som vanleg til middag, orientering om aktuelle saker frå fylkeslaget og forbundet. Song-delen tok såpass tid at vi måtte avlyse kvissen, men åresalet måtte sjølvsagt gjennomførast på normal måte med mange gevinstar.

Songgruppa

Songgruppa

Leiar Tirunn takka gruppa for inspirerande og underhaldande tilbod.

Leiar Tirunn takka gruppa for inspirerande og underhaldande tilbod.