Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat frå medlemsmøte 28. mars

På Bjorliheimen

Kjekt møte, som eigentleg skulle vore aprilmøtet, men den faste dagen kolliderte med påska.

På programmet stod - utanom dei faste møtepostane - underhaldande besøk for ei songgruppe frå Åndalsnes, som med eigen pianist og felespelar både song eigen songar og drog laget med i sprudlande allsong frå den nye songboka.

Deretter samlast vi som vanleg til middag, orientering om aktuelle saker frå fylkeslaget og forbundet. Song-delen tok såpass tid at vi måtte avlyse kvissen, men åresalet måtte sjølvsagt gjennomførast på normal måte med mange gevinstar.

Songgruppa

Songgruppa

Leiar Tirunn takka gruppa for inspirerande og underhaldande tilbod.

Leiar Tirunn takka gruppa for inspirerande og underhaldande tilbod.