Referat frå årsmøtet 7. februar

Lesjaskog pensjonistlag holdt årsmøte på Bjorliheimen 7. februar, med besøk av leiar i Pensjonistforbundet Opplag, Per Furseth.

Leiar Torunn Enstad ynskte velkomen.

Leiar Torunn Enstad ynskte velkomen.

Møtet behandla vanlege årsmøtesaker:

  1. Opning (ved leiar)
  2. Konstituering, Leoar Torunn vart møteleiar, Grete skrivar
  3. Årsmelding, Torunn las opp
  4. Rekneskap, Grete presenterte
  5. Aktivitetsplan, Torunn presenterte
  6. Budsjett, Grete presenterte
  7. Val, nemndleiar Hans la fram, alle framlegg vedtekne
  8. Innkomne saker (ingen), før
  9. Avslutning

Etter avslutta formalitetar vart sentralstyrets forslag til oppjustering av medlemskontingenten i 2024, 20225 og 2026. Møtet vedtok ein resolusjon mot forslaget.

Deretter flytta vi oss til ein mindre møtesal, der middagen med kaffe og kake vart servert.

Torunn legg fram orienteringssaker før serveringa.

Torunn legg fram orienteringssaker før serveringa.

Innspel frå Per Furseth

Innspel frå Per Furseth

Torunn Enstad, Per Furseth og Grete Marry Brøste.

Torunn Enstad, Per Furseth og Grete Marry Brøste.