Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat Åpent møte

Aktivitetssenteret 30.01.24

Pensjonistforbundet, Horten slo forsiktig på stortromma med å invitere forbundsleder Jan Davidsen som foredragsholder på kveldens åpne møte. Hele 42 interesserte møtte opp for å høre lederen redegjøre for de eldres situasjon i ei tid prega av usikkerthet og økende kostnader og forskjeller. Men før Davidsen fikk i gang ordflyten, kunne leder Lasse på sjarmerende sørlandsdialekt lede møtet ut av blindleia og inn i ordnede former.

Det var en liten diskusjon rundt tema eldreråd og om viktigheten av at et slikt råd skal fungere best mulig til fordel for kommunens eldre. Det innebærer at rådets medlemmer trenger å få saker fram i lyset som kan bringes videre til kommunestyrets politikere. Det er ikke alltid at sakene som blir lagt fram for rådet av administrasjonen er like relevante for eldre.

For å smøre forsamlinga med vellyd i form av vakker korsang, presenterte Midnattsol et knippe flerstemte toner. To av sangene var brudemarsjer, den ene fra Sørlandet og den andre faktisk fra Løddingen, noe som sikkert brakte fram gamle minner fra salens grånende bruder. I tillegg framførte koret en sang fra filmen "Så som i himmelen" og den kjente "Vem kan segla forutan vind". Her var det faktisk tilløp til allsang.

Davidsen hevdet at enkelte politikere og andre samfunnssynsere har pekt på at 1 million eldre i Norge over 67 år har blitt for dyre. Vi lever så lenge, vi er altfor freske. Men han understreka at at hver enkelt av vårs eldre har betalt skatt, moms, gebyrer, avgifter og bedrevet frivillig arbeid til en verdi av snaue 30 milliarder norske kroner! Når vi åsså veit at oljefondet eller Pensjonsfond utland inneholder spenstige 16000 milliarder kroner så er det grunn til å spørre om det er vi som er blitt for dyre eller om det er noen som kniper igjen pengesekken.

Forbundslederen var innom mange temaer: Det aldervennlige Norge, myte eller fakta når husbanken mangler ressurser for bedring av eldres bomiljø. Behovet for flere sykehjemsplasser i kommunene når økonomien tilsier at plasser og sykehjem legges ner. Mer og bedre kompetanse i det kommunale hjelpeapparatet, digitaliseringa som går så fort at mange eldre ikke henger med. Han var nevnte åsså samarbeidet som forbundet har med fagforeninger og andre medlemsorganisasjoner for å presse regjeringa for å bekjempe stigende kostnader og øke pensjoner og dermed kjøpekrafta. De eldre har bidratt med så mye i løpet av et langt liv og skal ikke straffes for det, avslutta forbundsleder Jan Davidsen, som kunne frakte med seg foredlede røde druer fra sydlige breddegrader. Forhåpentligvis trygt på glatte veier tilbake til hovedstaden.

Kveldens bevertning var både etterlengta og smakfull i form av julekake eller søsterkake som leder Lasse ynder å kalle det - han er jo sørlending, Kaffen varma og det gjorde åsså diktopplesninga til Marit Wolla. Med innlevelse og vakkert lydende riksmål ga hun til beste Andrè Bjerke's lange epos om slangen og Adam og Eva i Edens have.  Man antar at lokallaget har enda en ressurs å spelle på fra lyrikken- og fortellingens verden.

Loddsalget med sine hemmelige og like morsomme gevinster innbrakte kr. 1860,- i stille valuta og da gavene hadde møtt sine nye eiere, kunne leder Lasse heve møtet presis klokka 1930!

Ole Kristian Pettersen

referent.