Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Rådgivningskontoret for pensjonister starter opp 25.8. i Langgata 76. Dette er de nye lokalene til Frivillig Sentralen.

Kontortid tirsdager og torsdager kl 10:00 til kl 12:00. Ring 90500585 for timeavtale.