Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

PUTINS GRUFULLE KRIGSHANDLINGER I UKRAINA

Årsmøtet har fattet følgende vedtak:

FORSLAG B) PUTINS GRUFULLE KRIGSHANDLINGER I UKRAINA

Pensjonistforbundet Østfold tar sterk avstand fra Russlands brudd på folkeretten, krenkelse av Ukrainas suverenitet og Putins grusomme krigshandlinger.

Etter over ett år med grusom krig, er det ingen tegn til at Putin vil endre strategi eller redusere angrepene. Russlands grusomheter blir stadig verre, mer brutale, treffer mer vilkårlig. Russlands krigshandlinger har ført til store sivile tap og lidelser.

Våre tanker går til alle som lider i Ukraina, våre søstre og brødre som har mistet sine barn og barnebarn i den grusomme krigen Putins Russland fører mot Ukraina.

Pensjonistforbundet Østfold er glad for at det er en bred politisk enighet på Stortinget om et støtteprogram av historisk omfang til Ukraina. Støtten til Ukraina er helt nødvendig for ukrainerne, og helt nødvendig for Norges og Europas sikkerhet.   

Pensjonistforbundet Østfold støtter det humanitære arbeidet i Ukraina med kr. 10.000, - i 2023.

Pensjonistforbundet Østfold valgte med dette å overføre en gave på 10.000 ,- til Norsk folkehjelps arbeide i Ukraina.