Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Protokoll fra årsmøte 2021

Pensjonistforbundet Sandefjord (PfS) avholdt forsinket årsmøte torsdag 28.10.2021 på Forsmannsenteret med 44 medlemmer til stede.

Elling har gjerne underholdt etter årsmøtet.

Elling har gjerne underholdt etter årsmøtet.