Protokoll fra årsmøte 2021

Pensjonistforbundet Sandefjord (PfS) avholdt forsinket årsmøte torsdag 28.10.2021 på Forsmannsenteret med 44 medlemmer til stede.

Elling har gjerne underholdt etter årsmøtet.

Elling har gjerne underholdt etter årsmøtet.