Protokoll fra Årsmøte

Årsmøte

Styret valgt på årsmøte 23. februar. Bakerst fra venstre Ingolf Aurlund kasserer, Inger P Aandalen sekretær, Anne Lise V Børresen styremedlem, Grethe Jemtland styremedlem, Bjarne K Kristoffersen styremedlem, foran fra venstre Knut Kleiven leder og Birger Solheim styremedlem.

Styret valgt på årsmøte 23. februar. Bakerst fra venstre Ingolf Aurlund kasserer, Inger P Aandalen sekretær, Anne Lise V Børresen styremedlem, Grethe Jemtland styremedlem, Bjarne K Kristoffersen styremedlem, foran fra venstre Knut Kleiven leder og Birger Solheim styremedlem.

Gjøvik Pensjonistforening avholdt sitt Årsmøte den 23. februar.

Leder Knut Kleiven kunne ønske velkommen til 71 frammøtte. Kirsten spilte Vi vandrer med freidig mot.

Vi hadde ett minutts stillhet til minne om de som har gått bort i året son gikk. Det var ingen innvendinger til innkallingen. Knut ble valgt til møteleder. Aud Grete Granvold og Gretha Storsveen Olsen ble valgt til å skrive under protokollen. Inger leste årsberetningen som ble godtatt. Vi har fått 70 nye medlemmer siste året og var 417 medlemmer pr. 31.12 22. Ingolf gikk gjennom regnskapet . Det ble godtatt. Vi skal fortsatt sponse turer og julebord og bruke pengene på medlemmene. Det ble vedtatt etter forslag fra styret om å øke kaffepenger til kr. 50.

Valg, det nye styret består av :

Leder Knut Kleiven (ikke på valg), kasserer Ingolf Aurlund valgt for 1 år, sekretær Inger P Aandalen. (ikke på valg), styremedlemmer Grethe Jemtland (ikke på valg), Anne Lise V Børresen valgt for 2 år, Birger Solheim valgt for 2 år og Bjarne K Kristoffersen , ny valgt for 2 år.

Valgkomite, Berit H Johansen og Ragnhild Bergum ny. Kirsten Tangen tok ikke gjenvalg.

Revisorer, Hans Tandsæther og Svein Egil Mellemberg.

Turkomite, Knut og Inger.

Kjøkkentjeneste, Leder Karin Monsbakken. Wenche Clausen, Lilly Svenskerud, Kari Kristoffersen, Ragnhild Bergum, Randi Stamli, Laila Bergstuen , Bjørg Håkonsen, Eva Arff, Solveig Antonsen og Grethe Dahl. Hjørdis Ringstad, som slutter, fikk blomster som takk for god hjelp.

Etter årsmøte gikk vi over det vanlige møte vårt.

Knut hadde noe informasjon før underholdningen. Nytt kurs med Medesinsk Yoga. Ønsker du medlemskort kan du sende melding til 2380 Skriv Medlemskort i tekstfeltet. Da får du tilsendt en link som inneholder medlemskortet. Vi har nå vår egen hjemmeside på Pensjonistforbundet og vi er på Facebook. Vi kan arrangere flere datakurs. Det er også datakurs som arrangeres av Frivilligesentralen i samarbeid med Seniornet. 23. mars og 11. mai. Påmelding på Frivilligsentralen.

Så kunne Knut ønske velkommen til Rune Bakkelund og Vidar Sundbakken, De hadde mye bra å framføre. Blant annet Bilferie i Norge, Min første kjærlighet, Elvis og Vaselinalåter. Innimellom kom det historier på løpend bånd. Veldi bra.

Nå var mange kaffetørste, Kirsten spilte bordverset, så ble det servert kaffe og nybakt kringle.Mange hadde med gevinster og alle kjøpte mange lodder.

Rune og Vidar hadde lovet oss ekstra sanger, det var populært, det ble god stemning. Takk for fin underholdning.

Det ble trekning , mange vant, noen vant ingen ting men var like blide for det. Knut takket for frammøtet, takk til kjøkkengjengen og ryddegjengen. Med Kirsten ved pianoet avsluttet vi med sangen Din tanke er fri. Neste møte er torsdag 30. mars.

Sekr. Inger