Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Protest mot forslag om å legge ned heldøgns omsorgsplasser.

I kommunens budsjettforslag framgår det at de mener alle HDO i kommunen skal legges ned, uten at antall sykehjemsplasser økes. Det er ingen mulighet for slik utvidelse i kommende tiårsperiode. Dette vil medføre krise i eldreomsorgen, særlig for de mest demente og de med store hjelpebehov.

Ivar Laurgård og Sigvald Østerås med vårt banner.  (Skjermdump fra NRK.)

Ivar Laurgård og Sigvald Østerås med vårt banner. (Skjermdump fra NRK.)

Sparbu PL deltok i en stor demonstrasjon på torget 23.november. Nestleder Rolf Bosnes har vært representant for kommunens pensjonistforeninger i aksjonsgruppa, som ble dratt i gang av Demensforeningen. Flere hundre møtte opp, og vi fikk god dekning både i aviser og på NRK. På formannskapsmøte 27. november bestemte et stort flertall av partiene at nedlegging av HDO ikke skal gjennomføres. Så gjennstår det å få et endelig vedtak i budsjettmøte 13. desember. Vi har jobbet hele høsten for å oppnå dette, det viser seg at organisering er nødvendig, også for oss pensjonister.