Program høsten 2022

Vi ønsker velkommen til mange kjekke aktiviteter i høst! I oversikten under finner du informasjon om hva som skjer hos oss 2. halvår i 2022

Onsdag 14. september - Møte på Lundeåne kafé kl. 17:00 med gjest Engwall Pahr-Iversen

Torsdag 06. oktober - Besøk fra Eldreombudet på ARENA kl. 17:00 i forbindelse med den internasjonale eldredagen. Hun vil snakke om bl.a. digital utenforskap, teknologiutviklingen i helsevesenet og hvordan få ulike generasjoner til å jobbe sammen.

Onsdag 09. november - Møte på Lundeåne kafé kl. 17:00 hvor vi tar for oss tema Velferdsteknologi "Ditt eget helseteam, der du er". Gjest er Gøran Hauptmann fra Preact.

Onsdag 14. desember - Julemøte på Lundeåne kafé kl. 17:00. Det blir underholdning, bespisning og julehygge.

Hver første onsdag i måneden er Demo-leiligheten på Damsgård 4. åpen for å se hvilke hjelpemidler som finnes for at du kan bo trygt hjemme lengst mulig. Teknologien kan bidra til økt trygghet, mestring og fysisk aktivitet.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!