Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Program for Tromsø pensjonistforening høsten 2023 og våren 2024

På styremøtet 4 september vedtok styret for Tromsø Pensjonistforening programmet for høsten 2023 og våren 2024. Det kan du lese her:

1.MØTER

4. september - styremøte

9. oktober - styremøte og medlemsmøte - foredrag Oddny Aleksandersen

13. november - styremøte og medlemsmøte - sentral foredragsholder

4. desember - styremøte

7. desember - Julebord på Heracleum

8 .januar styremøte og medlemsmøte

Møljetur til Hillesøy -Laila Hansen og co

12. februar styremøte

12.februar Årsmøte

11.mars - styremøte og medlemsmøte

8.april - styremøte og medlemsmøte

13..mai - styremøte og medlemsmøte

10.juni - styremøte og medlemsmøte

Dagstur med buss/båt/ferge?

2.GÅGRUPPA

1.og 3. mandag i september, oktober og november måneder.

1. mandag i måneden - alltid start fra Telegrafbukta.

18. september. Oppmøte Elvestrand gravlund. Tur til "Gutta på skauen" . Ansvarlig - Kari Johnsen

2.oktober

16.oktober. Oppmøte Charlottenlund. Tur til Rundvannet. Ansvarlig Torill Albrigtsen

6.november

20.november. Oppmøte parkeringsplassen til Ekrehagen skole. Tur til skihytta. Ansvarlig Rigmor Johannessen

Vel møtt.