Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Program for første halvår 2024

Styret tar sikte på å følgende program for det kommende halvår. Som vanlig må vi ta et lite forbehold så følg med, men sett av datoene dersom noe av dette er av interesse. OBS: Møtet i mars er flyttet til fredag 22. mars.

Lørdag 20.01. Chat Noir «Evig ung». Buss starter på runde rundt Rykkinn fra holdeplassen Paal Bergs vei klokken 18:00, via Kolsås til Oslo. Tegningslisten er full. Venteliste

Onsdag 31.01. Medlemsmøte med underholdning: «Revykonsert» med Børge Trondrud, Harald Skogli og Per Øystein Funderud.

Onsdag 28.02. Årsmøtet med valg. Etter årsmøtet fortsetter vi med medlemsmøte med underholdning: «Elvis» med Jacob Conradi. (Valgkomitéen har nå fått kandidater til alle verv som skal fylles.)

Mandag 4.03 – onsdag 6.03. Tur til Kiel. Buss starter fra parkeringsplassen ved Bryn kirke klokken 12:00 og tar runden rundt Rykkinn til Kolsås. Se eget program og tegningsliste på foreningens oppslagstavle.

OBS. Endret dag/dato: Fredag 22.03. Medlemsmøte med underholdning. «Damer i Rødt» med Dina Førland og Ying Teng.

Onsdag 10.04. Oslo Nye Teater «Evita». Buss starter på runde rundt Rykkinn fra holdeplassen Paal Bergs vei klokken 18:00, via Kolsås til Oslo. Påmeldingsliste kommer.

Onsdag 24.04. Medlemsmøte med underholdning. Joar Balstad fra «Trio Grande».

Onsdag 29.05. Medlemsmøte med underholdning. «Gunnar på Mo» med Ane Eikemo & co.

Søndag 9.06 – fredag 14.06     Tur til Gotland. Detaljer om program og avreise finner du på eget oppslag. Påmeldingslisten henger på vår oppslagstavle på Rykkinn Seniorsenter, men er snart (31/1) fulltegnet.