Program for 2. halvår 2023

Vedlagt følger program for høstens møter

Bildet er lastet ned fra hjemmesiden.

Bildet er lastet ned fra hjemmesiden.