Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Prissjokk må gi pensjonshopp

Det at pensjonsoppgjøret for 2021 fikk en godkjent-karakter av oss etter at stortinget hadde sagt sitt, må ikke bli en hvilepute for kommende oppgjør.

Pensjonistforbundet Østfold mener at pensjonene bør økes i tråd med både lønns- og prisutviklingen. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet Østfold mener at pensjonene bør økes i tråd med både lønns- og prisutviklingen. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Prisveksten i 2021 ble langt høyere enn forventet. Dermed har vi, til tross for et godt oppgjør, mindre penger igjen i lommeboka enn forventet. Vi er også vitne til en sterk prisøkning så langt i 2022. Matvarer, drivstoff og ikke mist strøm har gitt hver enkelte av oss ekstra utgifter. 

Pensjonistforbundet Østfold mener at når arbeidstakernes organisasjoner varsler at det både er behov og rom for høye, men ansvarlige lønnskrav i år, må også pensjonene økes i tråd med både lønns- og prisutviklingen.

I tillegg til et godt generelt oppgjør for alle trygdede, må de som har det minste pensjonsnivå gis et ekstra kronebeløp.

Pensjonistforbundet Østfold reagerer sterkt på at regjeringspartiene sammen med Høyre danner flertall for å ikke kompensere pensjonen fullt ut for avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst i 2021.

Pensjonistforbundet Østfold stiller seg helt uforstående til at regjeringspartiene sammen med Høyre i Stortinget nå i mars ikke sørget for ekstra tillegg til de med lavest pensjon. Vi oppfordrer på det sterkeste at Regjeringen retter opp dette så snart som mulig!

Styret med Leder, Bjørn Eriksen

Pensjonistforbundet Østfold