Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Prissjokk må gi pensjonshopp

Vårt årsmøte uttalte seg sterkt og klart om den akutte økonomiske krisen mange lavtlønnede nå rammes av. Våre minstepensjonister står i en meget krevende situasjon dersom husstanders levekostnader i år kan stige med opptil 45.000 kroner, oppsummerer leder Sigmund Kristoffersen

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Vedlegg

Pensjonistforbundet Akershus krever at pensjonistene i årets oppgjør blir kompensert i tråd med oppgjøret for de yrkesaktive gruppene, det vil si en økning i tråd med lønns- og prisutviklingen

Uttalelse fra årsmøte 2022 Akershus Pensjonistforbund.doc