Prissjokk må gi pensjonshopp

Vårt årsmøte uttalte seg sterkt og klart om den akutte økonomiske krisen mange lavtlønnede nå rammes av. Våre minstepensjonister står i en meget krevende situasjon dersom husstanders levekostnader i år kan stige med opptil 45.000 kroner, oppsummerer leder Sigmund Kristoffersen

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Vedlegg

Pensjonistforbundet Akershus krever at pensjonistene i årets oppgjør blir kompensert i tråd med oppgjøret for de yrkesaktive gruppene, det vil si en økning i tråd med lønns- og prisutviklingen

Uttalelse fra årsmøte 2022 Akershus Pensjonistforbund.doc