Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Prisene stiger - hva har økt mest?

Pensjonistforbundet har tatt en nærmere kikk på hva som har økt mest i pris det siste året.

De fleste har en pensjon som er 3,53 prosent høyere nå enn for et år siden, men prisveksten har vært 7,5 prosent! (Illustrasjonsfoto: iStock)

De fleste har en pensjon som er 3,53 prosent høyere nå enn for et år siden, men prisveksten har vært 7,5 prosent! (Illustrasjonsfoto: iStock)

Prisene har steget mye det siste året. Spesielt på varer som er helt nødvendig slik som mat og strøm. Statistisk sentralbyrå beregner det som kalles konsumprisindeksen (KPI). Dette er en oversikt over prisutviklingen på de varene og tjenestene husholdningene kjøper.

Samlet har konsumprisindeksen økt med 7,5 prosent fra oktober 2021 til oktober i år.

Det er mer enn dobbelt så mye som prisene økte i samme periode et år tidligere, da prisveksten var 3,5 prosent. 

Kjøpekraften er redusert

Prisutviklingen forteller hvordan levekostnadene endrer seg, og bør sees i sammenheng med lønns- eller pensjonsutviklingen. Hvis prisene stiger mer enn pensjonen, vil du tape kjøpekraft og ha råd til færre varer og tjenester enn året før.

Pensjonsøkningen fra 1. mai 2022 var 3,53 prosent. De fleste har derfor en pensjon som er 3,53 prosent høyere nå enn for et år siden. Siden prisveksten har vært 7,5 prosent er derfor kjøpekraften redusert. 

Pensjonistforbundet har tatt en nærmere kikk på hva som har økt mest i pris det siste året. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og viser utviklingen fra oktober 2021 til oktober 2022.

Prisvekst siste 12 måneder

Fra oktober 2021 til oktober 2022 økte prisene slik:

 • Diesel: 44,1 %
 • Fast brensel: 34,7 %
 • Kaffe: 31,0 %
 • Bensin, 95 oktan: 27,9 %
 • Elektrisitet inkludert nettleie: 24,9 %
 • Oljer og fett: 22,4 %
 • Syltetøy: 19,5 %
 • Passasjertransport med fly: 17,2 %
 • Kjøtt: 16,9 %
 • Pakketurer: 16,6 %
 • Bøker: 13,7 %
 • Grønnsaker: 12,8 %
 • Fisk og sjømat: 12,6 %
 • Frukt: 12,6 %
 • Brød og kornprodukter: 12,3 %
 • Andre matvarer: 11,2 %
 • Melk, ost og egg: 11,0 %
 • Husholdningsapparater: 10,9 %
 • Møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler: 10,8 %
 • Overnattingstjenester: 10,4 %
 • Brus: 10,0 %

Blant varene som har økt mest i pris finner vi drivstoff, elektrisitet og matvarer. På topp troner diesel som har økt med 44,1 prosent det siste året, mens bensin har økt med 27,9 prosent.

Elektrisitet inkludert nettleie har økt med 24,9 prosent, etter at strømstøtten og reduksjon i el-avgift er medregnet. Uten strømstøtte og redusert el-avgift ville økningen ha vært om lag 72 prosent det siste året. 

Dyrere mat

Matvarer har steget med 12,9 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer har steget med 14,5 prosent. Drikkevarer med alkohol har imidlertid kun økt med 3,7 prosent det siste året.

Kaffe har økt mest i pris med 31 prosent, mens prisen på kokesjokolade er den eneste matvaren som har gått ned i pris. 

10 matvarer som har økt mest i pris:

 • Kaffe: 31 prosent
 • Melon: 29,8 prosent
 • Ketchup: 27,2 prosent
 • Svinekjøtt: 26,3 prosent
 • Fersk torsk: 24,1 prosent
 • Pølsebrød: 24 prosent
 • Hermetisk frukt: 23,9 prosent
 • Pastaprodukter: 22,8 prosent
 • Smør: 22,6 prosent 
 • Agurk: 21,5 prosent

10 matvarer som har økt minst i pris:

 • Kokesjokolade: -2,3 prosent
 • Brennevin og likør: 2,1 prosent
 • Sterkvin: 2,2 prosent
 • Fryst sjømat: 2,4 prosent
 • Rusbrus: 2,6 prosent
 • Vin: 3,1 prosent
 • Poteter: 4,2 prosent
 • Rømme: 4,2 prosent
 • Salat: 5,2 prosent
 • Lagerøl: 5,6 prosent

Betydelig økte kostnader

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved universitetet Oslo Met lager årlige referansebudsjett som viser hvor mye en husholdning med et akseptabelt forbruk betaler hver måned. Budsjettet omfatter utgifter til mat, klær, hygieneartikler og lignende og utgifter til sjeldnere innkjøp som blant annet møbler og elektronisk utstyr. Det inkluderer ikke utgifter til strøm, bolig, feriereiser, alkohol, tobakk eller gaver. Budsjettet viser hva det koster å leve på et akseptabelt forbruksnivå for det aktuelle husholdet. 

Eksempel: Ektepar (67-73 år) med en bil

I 2021 hadde et ektepar i aldersgruppen 67-73 år med én fossilbil et samlet forbruk på 19.164 kroner per måned. Oppjusterte tall til september 2022 viser at det samme ekteparet har et forbruk på 20.899 kroner per måned. Forbruket har dermed økt med 1735 kroner per måned fra 2021 til oktober 2022. Det utgjør 20.820 kroner i økte kostnader i året. 

(Kilder: SIFO, SSB og Pensjonistforbundets beregninger)

Penger i banken blir mindre verdt

Dersom man har penger i banken, blir disse også mindre verdt dersom rentene er lavere enn prisveksten. Lave renter på bankinnskudd har vært vanlig i flere år, men dersom innskuddsrentene ikke øker i takt med prisveksten, kan problemet bli forsterket nå som prisveksten er særlig høy. 

Finansportalen har en oversikt over hvilke banker som gir best rente på innskuddskonto. Den beste flytende renten, uten bruksbegrensninger er per 11. nov 2022 hos Bluestep Bank, som tilbyr 2,8 prosent rente.

Blant de tre største bankene finner vi DNB som gir en innskuddsrente på 1,2 prosent per år. Nordea gir 1,25 prosent rente på de første 100.000 kronene, men kun 0,35 prosent rente på det som overstiger 100.000 kroner. Mens Danske Bank tilbyr en rente på kun 0,75 prosent på kontoer uten begrensninger. 

Ingen banker gir en innskuddsrente som er i nærheten av å matche prisveksten, som altså er på 7,5 prosent fra oktober i fjor til oktober i år.

100.000 kroner på konto i DNB vil i løpet av året øke til 101 200 kroner. Med en prisvekst på 7,0 prosent måtte beløpet ha vokst til 107 000 kroner for å opprettholde kjøpekraften. Kjøpekraften er dermed redusert med 5800 kroner i løpet av året. 

Børsen er ikke bedre

Har du sparepengene dine investert på børsen, har det kanskje gått enda litt dårligere. Mens enkelte aksjer naturligvis har steget, har de fleste gått ned i løpet av året.

Oslo Børs sin hovedindeks var per 11. november 2022 ned 0,74 prosent siden starten av året. Enda verre har det gått for børsene i USA, hvor S&P 500-indeksen, som følger de 500 største børsnoterte selskapene i USA, er ned 17 prosent hittil i år.

Prisen for en dollar har imidlertid økt med 13 prosent målt i norske kroner i år. Amerikanske aksjer kjøpes og selges i dollar, og ved å eie amerikanske aksjer har man dermed fått en nedgang i aksjekursene, men en valutaoppgang siden dollar har styrket seg mot kroner.

Den totale nedgangen er derfor ikke så forskjellig om du har hatt sparepengene investert på børsen i Norge eller USA. Børsen kan riktignok svinge mye opp og ned på kort tid, så disse tallene kan endres relativt raskt.