PFTelemark søker

ny fylkessekretær/kasserer fra 1.1.2023

Ønsker du ny jobb i  ca 40% stilling ?           se vedlegg

Ønsker du ny jobb i ca 40% stilling ? se vedlegg