Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

PF Nordland - Nyhetsbrev 3. kv 2022

Fylkesstyret håper å få til et brev pr kvartal. Kom gjerne med innspill på innholdet og forslag til innhold i fremtidige utgaver.

Nyhetsbrev 3. kvartal  2022

Tid og sted for årsmøte 2023

1.        På fylkesstyremøte 05/2022, 8. juni 2022, vedtok fylkesstyret at årsmøte 2023 skal avholdes 28. - 29. mars 2023 på Scandic hotell, Fauske.

2.        Fylkesstyret oppfordrer lokalforeningene til å planlegge deres deltakelse på møtet, blant annet ved å sette av penger til reisen til Fauske for deres delegater.

Nordland fylkeskommune – «Eldrepolitisk program 2022-2025»

3.        Nordland fylkeskommune (NFK) har sendt ut nytt «Eldrepolitisk program 2022-2025». Dette er lenken til dokumentet: https://www.nfk.no/politikk/fylkesting/program-for-fylkestinget/saker-2022/070-2022-eldrepolitisk-program-2022-2025.54541.aspx

PF Nordland sendte inn noen forslag og kommentarer til det første utkastet. Forslagene våre er inkludert i det endelige programmet.

Styrekurser i PF Nordland

4.        PF Nordland gjenopptok i august opplæring i styrearbeid for styremedlemmene i våre lokalforeninger. Kursene er så langt gjennomført på Stokmarknes og på Leknes. Begge stedene var det god oppslutning om kusene, og tilbakemeldingene er at vi treffer godt med kursinnhold.

PF Nordland vil i løpet av siste kvartal i år, gjennomføre kurser på Helgeland, i Salten og i Ofoten. Påminnelser til alle tre kursene er allerede sendt ut, og fylkesstyret oppfordrer lokalforeningene å delta.

5.        Den langsiktige planen er at PF Nordland vil starte opp kursene rett etter påske 2023, dvs i slutten av april måned. Påminnelse vil bli sendt ut til dere i løpet av februar måned.

Tidligere Kjeldebotn PF bytter navn

6.        Tidligere Kjeldebotn PF har fått nytt navn, og har utvidet sitt dekningsområde.  Det nye navnet er Ballangen og Kjeldebotn pensjonistforening, og medlemmer som har bostedsadresse Ballangen er nå inkludert i den nye foreningen.

Nye sangbøker

7.        Pensjonistforbundet har startet å sende ut de nye sangbøkene. Fylkeskontoret har mottatt:

- 10 bøker pr lokalforening,                      Totalt 56x10              560 bøker

+ 20 bøker til et seniorsenter/eldresenter i kommunen deres 

                                                                        41 x 20               820 bøker

+ 20 bøker til fylkesforeningen,                                         20 bøker  

                                                                                 til sammen 1400 bøker

Fylkeskontoret vil distribuere bøkene i løpet av høsten og vinteren.

8.        Utover de 10 sangbøkene til hver lokalforening, kan foreningene velge å kjøpe flere sangbøker via nettbutikken. Bøkene blir da solgt i esker à 20 stk til en pris kr 1 185, inkl frakt.

Åpent møte i Mosjøen 23. august

9.        Etter at to tidligere pensjonistforeninger i Mosjøen-området ble lagt ned, har antall direktemedlemmer med bostedsadresse Mosjøen, steget til om lag 130 medlemmer. Fylkesstyret har lenge ønsket å opprette en ny lokalforening i Mosjøen, som et tilbud til direktemedlemmene der.

10. 23. august arrangerte PF Nordland i Mosjøen et Åpent møte med en vervekampanje. Det overordnede målet var å få stablet på beina et interimstyre som skulle bistå i opprettelse av en ny lokalforening. Det åpne møtet var annonsert i både lokalpressen og via fylkesforbundets Facebook side.

Dagen startet med at vi i tre timer hadde to vervestender midt i Mosjøen. Seks medlemmer av Pensjonistforbundet Nordland bemannet disse to. Det ble vervet mer enn tolv nye medlemmer.

Deretter hadde vi et Åpent møte i kommunestyresalen i rådhuset i Mosjøen. Dessverre kom det kun ti personer. Etter et foredrag om Pensjonistforbundet og en god spørrerunde, meldte fire personer seg til et interimstyre. Da gjenstår det så se om de fire kan få villige eldre til å danne et styre, og at en ny pensjonistforeninge i Mosjøen blir stiftet.

Verving av nye medlemmer i løpet av 2022-2023

 1. De aller fleste av våre lokalforeninger har fått flere utmeldinger i løpet av 2022. Vi må forsøke å snu denne trenden. Vi må spørre oss om hvordan vi igjen kan gjøre det attraktivt å være medlem av Pensjonistforbundet. Vi må tilby våre medlemmer noe? Kanskje vi må vurdere innholdet i våre medlemsmøter?

Uansett så må vi alle gjøre en kraftinnsats for at vi skal klare å opprettholde medlemstallene våre.

Vi må bare innse at det er de «unge» eldre som må verves til medlemmer i årene som kommer.

Nytt fra medlemsservice i Pensjonistforbundet

12.    De pensjonistene som er innmeldt som direktemedlemmer i PF i dag, vil bli overført i to bolker til fylkesforbundene. Fra neste år blir direktemedlemmene overført 2-4 ganger pr år. Direktemedlemmer vil altså ikke bli overført direkte til lokalforeningene, og PF sentralt skal ikke sende ut noe brev til direktemedlemmene.

Digital kompetanse i lokalforeningenes styrer

 1. PF Nordland ønsker å bidra til at lokalforeningenes styrer skal fungere best mulig. Vi startet i fjor høst med undervisning i bruk av dataverktøy, og vi tilbyr fortsatt dette til lokalforeningenes styrer. Våre frivillige kursholdere i Salten, på «Indre» og på «Ytre» Helgeland, i Lofoten, i Vesterålen og i Ofoten er allerede godt i gang med slik undervisning. Vi henstiller til de lokalforeninger som ikke har kontaktet «sin utpekte instruktør og avtalt dato og sted for et slikt kurs.

Tanker omkring etablering av samarbeidsutvalg

14.    Dette er en gjentagelse fra forrige leserbrev:

Pensjonistforbundet har oppmuntret til at det bør etableres samarbeidsutvalg i kommuner hvor vi har flere lokalforeninger. Dette kan bidra til et koordinert samarbeid i saker som angår eldre.

Pensjonistforbundet sendte ut i månedsskiftet november-desember i 2021, til alle lokalforeninger, et eget veiledningshefte «Samarbeidsutvalg». På årsmøtet i år, 2022, ble det holdt en orientering om temaet.

15.    PF Nordland har i følgende kommuner to eller flere lokalforeninger:

 • I «nye» Narvik kommune har vi seks lokalforeninger
 • I Bodø kommune har vi fire lokalforeninger
 • I Sortland kommune har vi fire lokalforeninger
 • I Hamarøy kommune har vi fire lokalforeninger
 • ü I Vågan kommune har vi tre lokalforeninger
 • ü Vi har fem kommuner med to lokalforeninger; Andøy -, Fauske – , Saltdal- , Bø- og i Meløy kommune

 16. Fylkesstyret oppfordrer lokalforeningene innenfor disse kommunene til å ta et initiativ til å etablere et samarbeidsutvalg. Fylkeskontoret vil selvsagt kunne være behjelpelig i en slik prosess.

Samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Pensjonistforbundet

17.     Fagforbundet og Pensjonistforbundet har etter en samlet vurdering besluttet å videreføre en samarbeidsavtale med Fagforbundet, som vi har hatt siden 2000.

18.     Den nye avtalen innebærer at:

 • Fagforbundet betaler 60% av den sentrale kontingenten på kr 260 for alle sine uføre- og pensjonistmedlemmer. I dag har Fagforbundet 130 000 medlemmer tilmeldt oss, og antallet er stigende.
 • Fagforbundet avsetter årlig 3 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med Pensjonistforbundet.
 • Fagforbundets pensjonist- og uføremedlemmer tar del i alle Pensjonistforbundets medlemsfordeler, inkludert medlemsbladet Pensjonisten, som tidligere. 

Pensjonistforbundets nye nettside (TVV)

19.    Det nye tillitsvalgtverktøy (TVV) for administrasjon for lokalforeninger og fylkesforeninger, som ble tatt i bruk i 2021, er en integrert del av den nye nettsiden. 

Nettsiden er tilgjengelig for alle, mens TVV er KUN tilgjengelig for tillitsvalgte

TVV gjør det blant annet mulig selv:

- å melde inn eller melde ut medlemmer i deres lokalforening

- å legge in adresseendringer

- å sende SMS eller E-post samtidig til foreningens alle medlemmer, (dette er til svært lav kostnad)

- å skrive ut medlemslister og/eller tilpasse medlemslista til deres eget behov

- å gjøre endringer i foreningens styre etter årsmøtet

Fylkessekretæren demonstrerer TVV på styrekursene, og kan veilede lokalforeningenes styrer ved behov.

LOKALFORENINGER, TA DETTE SYSTEMET I BRUK I DAG!