Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonisttreff på SAVALEN.

Pensjonistreff på Savalen 2021

Tidligere premier på pensjonisttreff på SAVALEN.

Tidligere premier på pensjonisttreff på SAVALEN.

Årets pensjonisttreff på Savalen samlet 130 pensjonister, er det femte treffet på Savalen, etter at fjorårets treff ble avlyst av kjente årsaker.

Av årets aktiviteter kan nevnes ; petanque, hesteskokast, krokket, pilkast, streken, skyting, natursti, orientering, kaste på stikka mmm

Formannen i Folldal Pensjonistforening forsynte seg som vanlig grovt av premiebordet, førstepremie i hesteskokast, førstepremie i skyting og andrepremie i petanque

Det planlegges nytt treff i 2022.