Pensjonisttreff på SAVALEN.

Pensjonistreff på Savalen 2021

Tidligere premier på pensjonisttreff på SAVALEN.

Tidligere premier på pensjonisttreff på SAVALEN.

Årets pensjonisttreff på Savalen samlet 130 pensjonister, er det femte treffet på Savalen, etter at fjorårets treff ble avlyst av kjente årsaker.

Av årets aktiviteter kan nevnes ; petanque, hesteskokast, krokket, pilkast, streken, skyting, natursti, orientering, kaste på stikka mmm

Formannen i Folldal Pensjonistforening forsynte seg som vanlig grovt av premiebordet, førstepremie i hesteskokast, førstepremie i skyting og andrepremie i petanque

Det planlegges nytt treff i 2022.