Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonisttreff 03.11.21

Askvoll sjøbuer

Dalsfjorden med Laukelandsfossen og Fossedalsfossen

Dalsfjorden med Laukelandsfossen og Fossedalsfossen

38 personar møtte. Opning av treffet var songinnslag ved Jenny Sande Askevold. Med 2 songar blei dette ein fin start. Dernest kunne vi ynskje leiaren i pensjonistforbundet Sogn og Fjordane Nils Gjerland velkommen. Han ga fyrst orientering frå arbeidet i fylkeslaget og poengterte kor viktig det er at pensjonistforbundet kan ha politisk påverknad. Etterpå tok ha oss alle med på ei reise med utgangspunkt i eigne opplevingar gjennom livet. Det var underhaldande, interessant og gjenkjennande.

Etter matøkt med wraps/lefse, wienerkringle og kaffi var det åresal. Alle hadde med gevinstar og vi fekk hjelp av Ingvild Strømmen til trekkinga. Åresalet gjekk greitt unna og mange flotte gevinstar blei fordelte.

Avslutning med allsong og takk til alle frammøte for bidrag med gevinstar.