Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforeningen slo til på Frivillighetsbørsen i Svelvik

Ingen annen forening i Svelvik inngikk så mange avtaler som det duoen fra pensjonistforeningen klarte. 11 signerte avtaler. Godt jobba, damer!

Karin Lippert er stolt av å få klart å kapre 11 avtaler med andre frivillige foreninger i Svelvik

Karin Lippert er stolt av å få klart å kapre 11 avtaler med andre frivillige foreninger i Svelvik

Det er en kraftig duo som markerte seg på Frivillighetsbørsen.

Det er en kraftig duo som markerte seg på Frivillighetsbørsen.

Populære damer!!!

Populære damer!!!

Trykk på lenken og se video fra Børsen:

https://youtu.be/CQmlLLymIhs