Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

PENSJONISTFORENING SAMHOLD – 30 ÅRS JUBILEUM.

Markert jubileum 24.11.21

Styre i Pensjonistforening Samhold, Arne G. Andresen, Ragnhild Krokmo og leder Astrid Haugli med gavesjekker

Styre i Pensjonistforening Samhold, Arne G. Andresen, Ragnhild Krokmo og leder Astrid Haugli med gavesjekker

Pensjonistforening Samhold i Karasjok holdt 30 års jubileum 24.11.21. Leder Astrid Haugli ønsket medlemmene og fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen velkommen til markering av 30 års jubileum.

Innledningsvis fortalte leder, Astrid Haugli historie om pensjonistforening Samhold, beklaget at gamle protokoller og andre skriftlig materiale har gått tapt på grunn av kloakklekkasje i kjelleren der disse ble oppbevart, så mye av historien er det man husker.

Pensjonistforening Samhold ble stiftet 6.11.1991, og bakgrunnen var at Karasjok pensjonistforening som var etablert tidligere hadde samisk som «møtespråk», og de som ikke kunne samisk måtte enten lære seg samisk eller ordne selv med tolk.

Den første leder var Harald Alstad, og for par år siden hadde Pensjonistforening Samhold vanskeligheter med å finne tillitsvalgte med i styret, det kom forslag om slå sammen med Karasjok pensjonistforening eller legge ned foreningen, men slik ble ikke. Pensjonistforeningen Samhold organiserte med 3 i styret, leder, sekretær og kasserer, slik som vedtekter gir rom for. Og er i dag en aktiv forening.

Leder Astrid Haugli, i midten takket sine gode hjelpere med å gi julestjerne til Ragnhild Krokmo til venstre og Marit Anti.

Leder Astrid Haugli, i midten takket sine gode hjelpere med å gi julestjerne til Ragnhild Krokmo til venstre og Marit Anti.

Pensjonistforening Samhold har aktiviteter som mange andre pensjonistforeninger rundt om i landet. Sosiale sammenkomster med forskjellige temaer, bussturer om sommeren, trim for eldre og mange andre aktiviteter. Årlig besøk på omsorgsboliger som beboere setter stor pris på, og hjelper beboere med handleturer for å avlaste helsepersonale.

Som mange andre foreninger er loddsalget en viktig inntektskilde i tillegg til medlemskontingent og momskompensasjon.

Fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen orienterte kort om oppgaver som pensjonistforbundet sentralt og i fylket jobber med og la vekt på at vi trenger medlemmer, mange medlemmer for å oppnå resultater hos myndigheter, og viste til årets gode trygdeoppgjør.

Pensjonistforening Samhold fikk overrekt gavesjekk både fra Pensjonistforbundet sentralt og Pensjonistforbundet Finnmark. Vi ønsker lykke til med de fremtiden.

På denne jubileumsmarkering fikk vi servert nydelig finnebiff med kaker og kaffe til dessert.

Fra venstre fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen, Arne G. Andresen, Ragnhild Krokmo og Astrid Haugli

Fra venstre fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen, Arne G. Andresen, Ragnhild Krokmo og Astrid Haugli