Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundets lokale lag og foreninger i Molde er svært bekymret

Pensjonistforbundets fire lokalforeninger

Pensjonistforbundets fire lokalforeninger i Molde kommune er svært bekymret for den eldrepolitiske utvikling i kommunen. Til tross for avtale i forb. med dannelse av Nye Molde kommune om at gode trygge tjenester i tråd med lovfestede rettigheter skal kunne påregnes der folk bor og ikke minst, god kunnskap om at behovet for omsorgstjenester på forskjellige nivå vil øke sterkt de kommende 15 – 20 årene, foreligger nå forslag om å omstrukturere og redusere tjenestene. Argumentasjon for nedleggelser av sykehjemsplasser, strukturendring

og overgang til mer hjemmebaserte tjenester, bygger stort sett på dårlig økonomi og store vanskeligheter med å rekruttere arbeidskraft med riktig kompetanse.

Molde Pensjonistforening, Nesset Pensjonistforening, Kleive Pensjonistforening og

Midsund Pensjonistlag viser til uttalelse fra Molde eldreråd som ved to anledninger har gitt

klar melding om sitt syn på utviklingen. De fire ovennevnte pensjonistforeninger støtter Molde eldreråd sine uttalelser og melder samtidig at vi har ingen sans for en utvikling der tjenester til eldre og syke blir brukt i salderingen av budsjetter. 

Vi vil sterkt understreke viktigheten av at det ved en eventuell omlegging av tjenestene, så må de nye tilbudene stå klare og kvalitetssikret før noe i det heletatt kan legges ned. Det må alltid være behovet for tjenester som legges til grunn for satsingen og ikke de de såkalte KOSTRA-tall.

De fire pensjonistforeninger i Molde kommune, har tillit til at politikerne er kjent med den eldrepolitiske situasjon både i dag og de utfordringer som et sterkt økende antall eldre vil føre med seg videre fremover. Det er ingen hjelp i å «stikke hodet i sanden», utfordringene kommer og de blir svært store hvis det ikke tas tak .  

                                                                       24. oktober 2021

Molde Pensjonistforening                Nesset Pensjonistforening              Kleive Pensjonistforening

     Ottar Befring /s/                                    Einar Olsen /s/                             Paula Næss Skår /s/

                                                                 Midsund Pensjonistlag

                                                                   Kjell Bjørnerem /s/

                                                                                                                                  Mellvin Steinsvoll    

                                                                                                                                  Sekretær for saken

                                                                                                                                  Tlf.: 908 66 683