Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundets hedersmerke.

På årets julemiddag i går kveld ble Anne Eldbjørg Ålberg hedret med forbundets diplom og sølvnål.

Anne Eldbjørg Ålberg fikk overrakt hedersbevisning av dagens leder, Ester Melum Stølan.

Anne Eldbjørg Ålberg fikk overrakt hedersbevisning av dagens leder, Ester Melum Stølan.

På årets julemøte 29. november fikk Anne overrakt Pensjonistforbundets hedersdiplom med tilhørende sølvnål. Hun ble valgt til leder i 2011, og har ledet laget med stø hånd fram til siste årsmøte da hun ba om avløsning. Lang og varm applaus fra drøyt 60 medlemmer viser at vi setter pris på den jobben Anne har gjort. I tillegg til denne markeringen ble det som vanlig gitt oppdatering om ting som angår oss, og hva styret jobber med. Med god julemiddag, god musikk og mye julestemning ble dette en flott avslutning på året for foreningen.