Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

PENSJONISTFORBUNDETS FORENINGER I BERGEN ØNSKER ET TETTERE SAMARBEID

Foreningene i Bergen var samlet til fellesmøte 21. januar 2022 blant annet for å drøfte om de skulle danne et samarbeidsutvalg som skal være en støtte og et supplement til foreningene og bistå dem med et tettere samarbeid på aktuelle områder inn mot Bergen kommune.

Styremedlemmer fra 7 av de største foreningene samlet til møte 21. januar 2022.   Svein Helge Teigland, nestleder i Bergen Pensjonistforening sa seg villig til å påta seg vervet som første leder av Samarbeidsutvalget.  (sittende på bildet til høyre).

Styremedlemmer fra 7 av de største foreningene samlet til møte 21. januar 2022. Svein Helge Teigland, nestleder i Bergen Pensjonistforening sa seg villig til å påta seg vervet som første leder av Samarbeidsutvalget. (sittende på bildet til høyre).

Det var en blid fylkesleder Vigdis Ravnøy som kunne ønske pensjonistforeningene velkommen til møte sammen med fylkessekretær Elisabeth Braut for å drøfte etablering av samarbeidsutvalg i Bergen.

I flere av kommunene er det nå flere enn en forening eller lag med medlemskap i Pensjonistforbundet, og forbundet har sett behovet for en samordning slik at forbundet kan være en pådriver og mobilisere ressurser i arbeidet med å møte utviklingen i kommunene som etter ny kommunelov i 2018 gjennomgår store endringer.

Samarbeidsutvalget er ment å være et rådgivende utvalg og skal ta opp og diskutere eldrepolitiske saker og være et felles talerør inn mot Bergen kommune enten det er gjennom Eldrerådet eller overfor Byrådet eller Ordføreren.

I orienteringen som fylkesleder Vigdis Ravnøy ga ble det lagt sterk vekt på at Samarbeidsutvalget ikke vil være et nytt styringsorgan, men skal ha en koordinerende rolle på vegne av pensjonistforeningene, som fortsatt skal være selvstendige enheter slik de er i dag. Der er foreningene som er ryggraden i Pensjonistforbundets arbeid, men ved at lagene står sammen og snakker med "en tunge" håper Pensjonistforbundet at forbundet blir tydeligere, synligere og sterkere i arbeidet for et aldersvennlig samfunn i kommunene.

Alle foreningene som var til stede ønsket å danne et samarbeidsutvalg og nestleder i Bergen Pensjonistforening Svein Helge Teigland tok på seg ledervervet.

Et samarbeidsutvalg ble også sett i sammenheng med felles vervekamper, matineer/konserter, større møter med kjente innledere, kanskje turgrupper, bridgegrupper, unge pensjonister med videre.

Bergen Pensjonistforening sin leder, Kjell Mjaatvedt innledet om et prosjekt foreningen har med konsulent Harald Kolbjørnsen (han er forøvrig medlem av foreningen) om nye tanker for å nå nye, yngre pensjonister.

Særlig diskuterte foreningene de 2 gratis matineene i Grieghallen som Bergen Pensjonistforening i nært samarbeid med fylkessekretæren ble arrangert i høst.

Mange ønsket å mede seg inn etter konsertene.

Spørsmålet er om det er mulig å gjenta matineene uten statlig tilskudd og dette vil det blir jobbet videre med.

Det skal også lages lister med navn på innledere og kultur.

Det var entusiastiske styremedlemmer som fredag ettermiddag forlot møterommet for å ta ideer og forslag med til styre i egen pensjonistforening.

Hva er vel et pensjonisttreff uten kaffe og noe og spise.

Hva er vel et pensjonisttreff uten kaffe og noe og spise.