Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet Vestby - Møte og Aktivitetskalender 2.halvår 2023

Ingress

Møtekalender – aktivitetskalender 2.halvår 2023

Møtested:              Seniorsenteret

Klokkeslett:          Styremøter fra kl. 10:30 til 13:30

Medlemsmøter fra kl.17:30

Styremøter, medlemsmøter :

21.aug. Styremøte

13.sept. Medlemsmøte

2.okt. Styremøte

11.okt. Medlemsmøte:

·        Aktuelle saker - Pensjonistforbundet Akershus

Styremedlem John Granly

6.nov. Styremøte

8.nov. Medlemsmøte

·        Hørselshemmedes Landsforbund

o  informasjon om hørsel og hørselstap m.m.,

4.des. Styremøte

13.des. Medlemsmøte - julebord

Kafè og Bingo er åpen hver mandag fra kl.11:00 til 14:00

21.aug. Start etter sommerferien

11.des. Siste før juleferien

Strikkestua, hver torsdag fra kl. 10:00 – 12:00  Bowls, hver torsdag fra kl.12:00 til 14:00

24.aug. Start etter sommerferien

8.des. Siste før juleferien

Turer:

30.sept. Chat Noir «Evig Ung»

21.-23.okt. Oset Fjellhotell - Oktoberfest

Digitale kurs Seniorsenteret:

22. og 29.aug., begge dagene kl.11:00 – 14:00

19. og 26.sept., begge dagene kl.11:00 – 14:00

10. og 17.okt., begge dagene kl.11:00 – 14:00

Son Kulturkirke:,8.aug., 5.sept., 3.okt.

Data-hjelp og en til en undervisning fra kl.11:00 – 14.00.

Hobbyvirksomhet, treskjæring, kniv og keramikk på Follo Folkehøgskole, Sept. 2023

Interesserte kan kontakt Svein Grønli tlf. 97000192 for å avtale nærmere.