Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

PENSJONISTFORBUNDET RÅDE HØSTPROGRAM 2022

Møtene holdes på Bøndernes Hus onsdager fra kl.11.00 -13.00 Kaffe og utlodning

24. august            Medlemstur til Rømskog og Spydeberg reise fra Saltnes lø.8.30

fra Karlshus kl.8.45 Pris kr.300.00

Påmelding til Gerd Skovdahl tlf: 90665455

5.-8. september     Tur til Røros i samarbeid med Eldrebølgen

               Påmelding til Eldrebølgen.

 21. september       Medlemsmøte

Varaordfører Erling Ek Iversen orienterer fra Råde kommune,

deriblant om den nye Sentrumsplanen.

 19. oktober           Medlemsmøte                                                        

Avdelingsleder Jørn Arve Vold foredrar om temaet

Alzheimer/Demens.

Kreftkoordinator Ragnilld Andersen foredrar om temaet

Ernæring for eldre.

30.november       Julemøte kl. 18.00

                             Påmelding innen 21. november

          Kurs i Smart telefon og nettbrett vil arrangeres i løpet av høsten

Gerd Skovdahl

leder