Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet om trygdeforliket

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har fått med seg Høyre, SV, KrF, Venstre og MDG på et pensjonsforlik, som de holdt pressekonferanse om torsdag kveld. Hva mener Pensjonistforbundet om dette? Vi konstaterer at pensjonsforliket gjør pensjonssystemet litt bedre, men at det fortsatt er best for dem med høy inntekt, som er friske og kan jobbe lenge. Minstepensjon under utbetaling skal fortsatt underreguleres, og forliket inneholder ingen gode ordninger for etterlatte.