Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

PENSJONISTFORBUNDET ODDA TYSSEDAL 70 ÅR

21 oktober 2021 kunne Pensjonistforbundet Odda Tyssedal feire sitt 70 årsjubileum på Tyssedal Hotel. Laget er det nest eldste i Hordaland, og var ett av tre lag som stiftet Pensjonistforbundet Hordaland (fylkesforeningen) 30. juni i 1963.

Lederen av Pensjonistforbundet Odda Tyssedal, Gunvor Riim Opedal sammen med varaordføreren i Ullensvang,
Kjellaug Hoås Samland.

Lederen av Pensjonistforbundet Odda Tyssedal, Gunvor Riim Opedal sammen med varaordføreren i Ullensvang, Kjellaug Hoås Samland.

 • Leder i Pensjonistforbundet
Jan Davidsen hilser jubilanten
 • Fylkesleder Vigdis Ravnøy hilste
fra PF Hordaland. Her i en 
hyggelig samtale med Liv With
 • Varaordfører Kjellaug H. Samland
hilser jubilanten
 • Liv With leser en tidligere
jubileumshilsen skrevet av 
hennes far
 • Hyggelig samtale mellom tidl.
leder Ralf Willy Person og
fylkesleder Vigdis Ravnøy
 • Bordsetet
 • Bordsetet
 • Leder i Pensjonistforbundet
Jan Davidsen hilser jubilanten
 • Fylkesleder Vigdis Ravnøy hilste
fra PF Hordaland. Her i en 
hyggelig samtale med Liv With
 • Varaordfører Kjellaug H. Samland
hilser jubilanten
 • Liv With leser en tidligere
jubileumshilsen skrevet av 
hennes far
 • Hyggelig samtale mellom tidl.
leder Ralf Willy Person og
fylkesleder Vigdis Ravnøy
 • Bordsetet
 • Bordsetet
 • Leder i Pensjonistforbundet
Jan Davidsen hilser jubilanten
 • Fylkesleder Vigdis Ravnøy hilste
fra PF Hordaland. Her i en 
hyggelig samtale med Liv With
 • Varaordfører Kjellaug H. Samland
hilser jubilanten
 • Liv With leser en tidligere
jubileumshilsen skrevet av 
hennes far
 • Hyggelig samtale mellom tidl.
leder Ralf Willy Person og
fylkesleder Vigdis Ravnøy
 • Bordsetet
 • Bordsetet
 • Leder i Pensjonistforbundet
Jan Davidsen hilser jubilanten
 • Fylkesleder Vigdis Ravnøy hilste
fra PF Hordaland. Her i en 
hyggelig samtale med Liv With
 • Varaordfører Kjellaug H. Samland
hilser jubilanten
 • Liv With leser en tidligere
jubileumshilsen skrevet av 
hennes far
 • Hyggelig samtale mellom tidl.
leder Ralf Willy Person og
fylkesleder Vigdis Ravnøy
 • Bordsetet
 • Bordsetet
 • Leder i Pensjonistforbundet
Jan Davidsen hilser jubilanten
 • Fylkesleder Vigdis Ravnøy hilste
fra PF Hordaland. Her i en 
hyggelig samtale med Liv With
 • Varaordfører Kjellaug H. Samland
hilser jubilanten
 • Liv With leser en tidligere
jubileumshilsen skrevet av 
hennes far
 • Hyggelig samtale mellom tidl.
leder Ralf Willy Person og
fylkesleder Vigdis Ravnøy
 • Bordsetet
 • Bordsetet
 • Leder i Pensjonistforbundet
Jan Davidsen hilser jubilanten
 • Fylkesleder Vigdis Ravnøy hilste
fra PF Hordaland. Her i en 
hyggelig samtale med Liv With
 • Varaordfører Kjellaug H. Samland
hilser jubilanten
 • Liv With leser en tidligere
jubileumshilsen skrevet av 
hennes far
 • Hyggelig samtale mellom tidl.
leder Ralf Willy Person og
fylkesleder Vigdis Ravnøy
 • Bordsetet
 • Bordsetet
 • Leder i Pensjonistforbundet
Jan Davidsen hilser jubilanten
 • Fylkesleder Vigdis Ravnøy hilste
fra PF Hordaland. Her i en 
hyggelig samtale med Liv With
 • Varaordfører Kjellaug H. Samland
hilser jubilanten
 • Liv With leser en tidligere
jubileumshilsen skrevet av 
hennes far
 • Hyggelig samtale mellom tidl.
leder Ralf Willy Person og
fylkesleder Vigdis Ravnøy
 • Bordsetet
 • Bordsetet

"Klassefeller. Har dere glemt at vi i et langt og slitsomt liv har ydet vårt bidrag både økonomisk og politisk for å bygge opp det samfunn vi har i dag? Ut fra dette syn skulle vi ha både moralsk og juridisk rett til en trygget økonomisk og sosial tilværelse, men har vi det i dag? For å nå dette mål er det nødvendig at vi arbeider sammen alle trygede og pensjonister, kvinner som menn, Dermed kan vi med større styrke overfor myndighetene kreve vår rett, likeså vel som andre grupper" Dette skrev den første lederen og stifteren av Odda Tyssedal Pensjonistforening, Peder Valle i et innlegg 1. desember 1951 i Hardanger Folkeblad . 18. desember 1951 ble foreningen stiftet.

Jubileumsberetningen viser en aktiv forening som ivaretar medlemmenes interesser slik Peder Valle ønsket det. Under feiringen var det flere av etterkommerne etter Valle til stede som medlemmer av PF Odda Tyssedal.

Leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen hilste fra forbundet og styreleder i PF Hordaland, Vigdis Ravnøy fra fylkesforeningen. Varaordfører Kjellaug Hoås Samland hilste fra kommunen .

I tillegg til gjestene var det flere som ønsket å hilse foreningen med 70 årsjubileet før spisesalen ble ryddet og dansen tok til.

Foreningen har sin egen "fotograf" - Aud Venås - som tok mange bilder og sørget for at de var delt på Facebook før festen var ferdig.

Kveldens fest ble ledet av foreningens leder Gunvor Riim Opedal på en god og hyggelig måte.