Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

PENSJONISTFORBUNDET LAKSEVÅG 70 ÅR

Laksevåg alderstrygdede og pensjonisters forening ble stiftet 26. april 1951 i Losje "Lyderhorn". 16. oktober kunne foreningen, som nå heter Pensjonistforbundet Laksevåg, feire 70 årsjubileet. Og som det hør og bør seg for en 70 åring var festen lagt til Kommandanten i Gravdal på Laksevåg. Og nå med navnet Pensjonistforbundet Laksevåg.

Leder Arne Jacobsen flankert av nestleder Jorunn Damm og styreleder i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy

Leder Arne Jacobsen flankert av nestleder Jorunn Damm og styreleder i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy

 • Kari Solberg, kasserer sammen
med Liv og Torleiv Myking
 • Tidl. leder Oddlaug Moe,
presten som hadde skrevet
forordet og Pensjonistfor-
bundets leder Jan Davidsen
 • Medlemmer som koser seg
 • Disse 2 buekorpsguttene 
var selvsagt på plass med
trommene for å ønske
gjestene velkommen.
 • Thorvald Myking, Oddlaug Moe,
presten og Jan Davidsen
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Kari Solberg, kasserer sammen
med Liv og Torleiv Myking
 • Tidl. leder Oddlaug Moe,
presten som hadde skrevet
forordet og Pensjonistfor-
bundets leder Jan Davidsen
 • Medlemmer som koser seg
 • Disse 2 buekorpsguttene 
var selvsagt på plass med
trommene for å ønske
gjestene velkommen.
 • Thorvald Myking, Oddlaug Moe,
presten og Jan Davidsen
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Kari Solberg, kasserer sammen
med Liv og Torleiv Myking
 • Tidl. leder Oddlaug Moe,
presten som hadde skrevet
forordet og Pensjonistfor-
bundets leder Jan Davidsen
 • Medlemmer som koser seg
 • Disse 2 buekorpsguttene 
var selvsagt på plass med
trommene for å ønske
gjestene velkommen.
 • Thorvald Myking, Oddlaug Moe,
presten og Jan Davidsen
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Kari Solberg, kasserer sammen
med Liv og Torleiv Myking
 • Tidl. leder Oddlaug Moe,
presten som hadde skrevet
forordet og Pensjonistfor-
bundets leder Jan Davidsen
 • Medlemmer som koser seg
 • Disse 2 buekorpsguttene 
var selvsagt på plass med
trommene for å ønske
gjestene velkommen.
 • Thorvald Myking, Oddlaug Moe,
presten og Jan Davidsen
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Kari Solberg, kasserer sammen
med Liv og Torleiv Myking
 • Tidl. leder Oddlaug Moe,
presten som hadde skrevet
forordet og Pensjonistfor-
bundets leder Jan Davidsen
 • Medlemmer som koser seg
 • Disse 2 buekorpsguttene 
var selvsagt på plass med
trommene for å ønske
gjestene velkommen.
 • Thorvald Myking, Oddlaug Moe,
presten og Jan Davidsen
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Kari Solberg, kasserer sammen
med Liv og Torleiv Myking
 • Tidl. leder Oddlaug Moe,
presten som hadde skrevet
forordet og Pensjonistfor-
bundets leder Jan Davidsen
 • Medlemmer som koser seg
 • Disse 2 buekorpsguttene 
var selvsagt på plass med
trommene for å ønske
gjestene velkommen.
 • Thorvald Myking, Oddlaug Moe,
presten og Jan Davidsen
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Kari Solberg, kasserer sammen
med Liv og Torleiv Myking
 • Tidl. leder Oddlaug Moe,
presten som hadde skrevet
forordet og Pensjonistfor-
bundets leder Jan Davidsen
 • Medlemmer som koser seg
 • Disse 2 buekorpsguttene 
var selvsagt på plass med
trommene for å ønske
gjestene velkommen.
 • Thorvald Myking, Oddlaug Moe,
presten og Jan Davidsen
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet
 • Bilde fra bordsetet

Det var en stolt leder i Pensjonistforbundet Laksevåg, Arne Jakobsen som sammen med nestleder Jorunn Damm kunne ønske gjestene velkommen til Kommandanten lørdag 16. oktober.

Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen og leder i Pensjonistforbundet Hordaland var blant de inviterte gjestene som hilste den eldste foreningen i Hordaland med 70 årsjubileet. Begge la vekt på hvor viktig det er for pensjonister å være organisert, være aktive og være med å forme sin egen alderdom.

Foreningen hadde laget en jubileumsberetning som hadde utgangspunkt i protokoller og 2 tidligere beretninger og denne hadde den treffende overskriften "Laksevåg i 70".

"Samhold og stolthet på Laksevåg" er en treffende overskrift for foreningen. Prosten Gunnar Erstad fortalte at han møtte en befolkning i 1980-årene som var enormt stolt av å være en del av dette folkeferdet på skyggesiden av byfjorden. Over å ha vokst opp på Laksevåg, døpt og konfirmert og for mange også være gift i Laksevågkirken.

Pensjonistforbundet Laksevåg ble stiftet 26. april i 1951 og det var 20 personer til stede på stiftelsesmøtet. Og 1 år senere ble foreningen medlem i den ene av de to pensjonistforbundene som den gangen eksisterte, men gikk over til det vi i dag kjenner som Pensjonistforbundet i 1967.

Beretningen viser at foreningen fikk gjennomført noen sosiale goder, blant annet honnørbillettordning på de kommunale bussene i Laksevåg som da var en egen kommune. Det nevnes også en fotpleieordning for eldre og forhøyelse av lommepengene for eldre på aldershjemmene.

Foreningen kan vise til mange aktiviteter for den eldre befolkningen i Laksevåg. Både møter med foredrag, sosiale møter, turer og mange jubileumsfeiringer. Og at foreningen har vært populær viser antallet som deltar i foreningens aktiviteter.

Det var svært mange som under feiringen hadde gjort seg fortjent til hedersbevisninger, som leder Arne Jakobsen delte ut. Men sin egen fikk han utdelt av nestleder Jorunn Damm.

Pensjonistforbundet Laksevåg kan se tilbake med stolthet på de 70 årene foreningen har eksistert. Og på måten markeringen foregikk på Kommandanten i Gravdal, Laksevåg.