Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

PENSJONISTFORBUNDET KNARVIK ER STIFTET

Mandag 25. oktober 2021 ble Pensjonistforbundet Knarvik stiftet på Alver Hotel. 39 stiftere var tilstede, og Pensjonistforbundet fikk 10 nye medlemmer som ønsket å melde seg inn i det nye laget og få være med på stiftingsmøtet. De øvrige var allerede medlemmer som ønsket seg et lag nærmere der de bor. Første leder i Pensjonistforbundet Knarvik er Kjell -Atle Husebø, som har erfaring fra et annet lag i Hordaland.

Styret i Pensjonistforbundet Knarvik: Sekretær Øystein R. Moldeklev, leder Kjell-Atle Husebø, kasserer Torveig Botnen, 
nestleder Ståle Thuland, Styremedlem Mona Kønig og Arvid Ryland(bak), varamedlem Terje Johansen og varamedlem
Kåre Wemmelvik. Styremedlem Elfrid Gangstø var ikke til stede.

Styret i Pensjonistforbundet Knarvik: Sekretær Øystein R. Moldeklev, leder Kjell-Atle Husebø, kasserer Torveig Botnen, nestleder Ståle Thuland, Styremedlem Mona Kønig og Arvid Ryland(bak), varamedlem Terje Johansen og varamedlem Kåre Wemmelvik. Styremedlem Elfrid Gangstø var ikke til stede.

39 spente medlemmer av Pensjonistforbundet og ikke-medlemmer møtte opp på Alver Hotel mandag 25. oktober 2021 for å være med på stiftelsen av Pensjonistforbundet Knarvik. De som ikke var medlemmer ønsket å melde seg inn fordi Pensjonistforbundet etablerte seg i denne delen av Alver kommune.

Etter at alle prosedyrene - som må følges før et stiftelsesmøte kan åpnes - ønsket lederen av interimsstyret, Kjell-Atle Husebø velkommen til møtet.

Arbeidet med å stifte det nye laget begynte i 2019, men måtte "legges på is" på grunn av koronaviruset og nedstenging av samfunnet. Da samfunnet åpnet igjen møtte det 25 medlemmer fram 23. september da Pensjonistforbundet Hordaland inviterte til et møte om et nytt lag var ønskelig, og svaret var et rungende ja. Medlemmer av det tidligere interimsstyret og nye som ønsket å være med dannet et nytt interimsstyre. Og i løpet av 1 måned og 2 dager kunne det nye laget etableres.

Styrelederen i Pensjonistforbundet Hordaland hilste stiftelsesmøtet og fortalte om Pensjonistforbundets sterke stilling i samfunnet, og om PF Hordaland spesielt. Hun ønsket det nye laget velkommen, og håpet på et godt samarbeid. Hun håpet også at et helt nytt lag ville legge opp til aktiviteter som fikk yngre pensjonister lyst til å bli medlem i laget.

Styremedlem i PF Hordaland og sekretær i Lindås Pensjonistlag, Oddrun Vabø var møteleder. Hun har hatt ansvaret med å følge opp interimsstyret og fortalte litt om arbeidet som hadde funnet sted fra 2019 til Pensjonistforbundet Hordaland kunne kalle inn til et stiftelsesmøte.

Det ble en liten diskusjon vedrørende stedsnavnet - Knarvik eller Søre Alver. Men navnet på laget - Pensjonistforbundet Knarvik - ble enstemmig vedtatt . Også valgene ble enstemmig vedtatt.

Det var en stolt leder som kunne si takk for tilliten han og de andre var vist . Og styret gikk i gang med å planlegge aktiviteter rett etter at medlemmene hadde dratt hver til sitt.

 • Leder Kjell-Atle Husebø
 • Møteleder Oddrun Vabø
 • Deltakere (medlemmer)
på stiftelsesmøtet
 • Møteleder Oddrun Vabø
som også har fulgt opp
interimsstyrene
 • Leder av Pensjonistforbundet
Hordaland, Vigdis Ravnøy
 • Deltakere (medlemmer) på
stiftelsesmøtet
 • Leder Kjell-Atle Husebø
 • Møteleder Oddrun Vabø
 • Deltakere (medlemmer)
på stiftelsesmøtet
 • Møteleder Oddrun Vabø
som også har fulgt opp
interimsstyrene
 • Leder av Pensjonistforbundet
Hordaland, Vigdis Ravnøy
 • Deltakere (medlemmer) på
stiftelsesmøtet
 • Leder Kjell-Atle Husebø
 • Møteleder Oddrun Vabø
 • Deltakere (medlemmer)
på stiftelsesmøtet
 • Møteleder Oddrun Vabø
som også har fulgt opp
interimsstyrene
 • Leder av Pensjonistforbundet
Hordaland, Vigdis Ravnøy
 • Deltakere (medlemmer) på
stiftelsesmøtet
 • Leder Kjell-Atle Husebø
 • Møteleder Oddrun Vabø
 • Deltakere (medlemmer)
på stiftelsesmøtet
 • Møteleder Oddrun Vabø
som også har fulgt opp
interimsstyrene
 • Leder av Pensjonistforbundet
Hordaland, Vigdis Ravnøy
 • Deltakere (medlemmer) på
stiftelsesmøtet
 • Leder Kjell-Atle Husebø
 • Møteleder Oddrun Vabø
 • Deltakere (medlemmer)
på stiftelsesmøtet
 • Møteleder Oddrun Vabø
som også har fulgt opp
interimsstyrene
 • Leder av Pensjonistforbundet
Hordaland, Vigdis Ravnøy
 • Deltakere (medlemmer) på
stiftelsesmøtet
 • Leder Kjell-Atle Husebø
 • Møteleder Oddrun Vabø
 • Deltakere (medlemmer)
på stiftelsesmøtet
 • Møteleder Oddrun Vabø
som også har fulgt opp
interimsstyrene
 • Leder av Pensjonistforbundet
Hordaland, Vigdis Ravnøy
 • Deltakere (medlemmer) på
stiftelsesmøtet
 • Leder Kjell-Atle Husebø
 • Møteleder Oddrun Vabø
 • Deltakere (medlemmer)
på stiftelsesmøtet
 • Møteleder Oddrun Vabø
som også har fulgt opp
interimsstyrene
 • Leder av Pensjonistforbundet
Hordaland, Vigdis Ravnøy
 • Deltakere (medlemmer) på
stiftelsesmøtet