Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet hardt ut mot forslag om økt skatt på pensjon

Skatteutvalget vil øke skatteregningen for pensjonistene med 9,2 milliarder kroner. – Forslaget er uakseptabelt, sier pensjonistleder.

– Forslaget er uakseptabelt. Pensjonistene brukes som salderingspost og rammes hardt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen om forslaget fra Skatteutvalget. (Foto: Johnny Syvertsen)

– Forslaget er uakseptabelt. Pensjonistene brukes som salderingspost og rammes hardt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen om forslaget fra Skatteutvalget. (Foto: Johnny Syvertsen)

I dag la Skatteutvalget frem sine forslag til endringer av skattesystemet. De foreslår økt skatt på pensjon – og lavere skatt på lønnsinntekt.

Samlet vil pensjonistene betale 5,5 milliarder kroner i økt inntektskatt. Pensjonistforbundets beregninger viser at de i tillegg vil få økt skatt på om lag 3,7 milliarder kroner som følge av økt matmoms.

Salderingspost

– Forslaget er uakseptabelt. Pensjonistene brukes som salderingspost, og rammes hardt av forslagene. Det skal hentes inn mer penger fra pensjonistene, for å gi skattelette til arbeidstakere. Det vises til at pensjonistene ikke kan vri seg unna økt skatt, ved å jobbe mindre, sier forbundsleder Jan Davidsen, og fortsetter:

– Det er pensjon etter skatt vi lever av. Når skatten øker, sitter man igjen med mindre penger, og dermed strammes kjøpekraften inn.

Dette kommer i tillegg til at pensjonen underreguleres, og øker mindre enn lønnsveksten.

– Som yrkesaktiv tjener man opp pensjon gjennom skattesystemet. Derfor er skatten høyere for lønnstakere enn pensjonister, forklarer Davidsen.

Lavere inntekt, lavere skatt

Davidsen viser også til at pensjonister har lavere inntekt enn man hadde som yrkesaktiv, og dermed også må ha lavere skatt.

– Jeg er sterkt uenig med utvalget i at man trenger å øke beskatningen av pensjonene for å møte at vi blir flere eldre i årene fremover. Vi har gjennomført en pensjonsreform med betydelige innstramminger i pensjonene, og vi har et pensjonsfond med 12.500 milliarder kroner. Vi har full dekning for nåverdien av fremtidige pensjonsutbetalinger, sier Davidsen.

Økt moms på mat

Utvalget foreslår også å øke momsen på mat, kultur og kollektivtrafikk til 25 prosent.

De siste 12 månedene har matvareprisene steget med 13 prosentpoeng, og vi hører om de som sliter økonomisk og som må velge mellom å betale regninger og å kjøpe mat.

– Forslaget om å øke matprisene ytterligere ved økt moms forventer jeg at legges i skuffen så fort som mulig, avslutter Jan Davidsen.