Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet har 250 000 medlemmer i Norge

Pensjonistforbundets nye generalsekretær på besøk i Sandefjord

VIKTIGSTE TALERØR: Generalsekretær Arne Halaas slo fast at Pensjonistforbundet er det viktigste talerøret for landets pensjonister.

VIKTIGSTE TALERØR: Generalsekretær Arne Halaas slo fast at Pensjonistforbundet er det viktigste talerøret for landets pensjonister.

På høstens første medlemsmøte i slutten av september, hadde vi besøk av Pensjonistforbundets nye generalsekretær, Arne Halaas. Han kunne fortelle et Pensjonistforbundet (PF) hadde 17 fylkesforeninger, 760 lokalforeninger og rundt 250 000 medlemmer. Dermed er PF det viktigste talerøret for landets pensjonister.

PF har 19 ansatte i administrasjonen. Så langt i år er det vervet 8300 nye medlemmer, fortalte Halaas.

Ca. 600 000 voksne i Norge har lave digitale ferdigheter. PFs smarttelefon 22 600 700 er derfor et viktig hjelpemiddel for de som måtte ha problemer med det digitale. Telefonen er betjent tirsdag/onsdag/torsdag fra kl. 09 – 12.

Halaas kom også inn på Teknologiambassadørprosjektet. En teknologiambassadør er en person som kan gi informasjon og ufarliggjøre velferdsteknologi slik at eldre blir motivert til å ta teknologien i bruk. PF ønsker seg en frivillig som teknologiambassadør i hver kommune i Norge. Så langt har PF 300 slike ambassadører, men foreløpig ikke i Sandefjord.

Forbundets politikk og viktigste krav framover er:

Forhandlingsrett i trygdeoppgjøret

Styrke kommuneøkonomien

Gjennom en årlig opptrappingsplan må minstepensjonen økes til over EUs fattigdomsgrense

Etterlattepensjon gjeninnføres

Bekjempe ensomhet. Digital opplæring.

Tannhelse inn i egenandelsordningen

Etter bespisningen underholdt Johnny Olsrud med sang og gitarspill. Han fremførte Radio Luxembourg-låter fra 50- og 60-tallet og noen muntre historier.