Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet gir 1.000.000 kroner til lindrende behandling

Coronaviruspandemien treffer hardest blant de eldste eldre. Palliativ omsorg er viktigere enn noen gang, og Pensjonistforbundet har derfor besluttet å tildele 1 million kroner til stiftelsen Verdighetssenteret.

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.
(Illustrasjonsofoto: iStock)

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. (Illustrasjonsofoto: iStock)

Opprinnelig publisert 03. april 2020 – av Anders Rasch

- Verdighetsenteret er takknemlig for at vi får anledning til å søke om å få tildelt 1 million kroner som et engangstilskudd. Midlene ønsker vi å anvende til å styrke kompetansen til det tverrfaglige helsepersonalet i Finnmark innen akutt og alvorlig sykdom hos sårbare gamle, opplyser konstituert daglig leder Silje B. Eikemo i Verdighetssenteret.

En verdig alderdom i hele landet

Stiftelsen arbeider for å skape et bedre samfunn som skal sikre sårbare gamle en verdig alderdom, uavhengig av sykdomstilstand og hvor de bor i landet.

Stiftelsen er et ledende nasjonalt kompetansesenter for spredning av kunnskap innen eldreomsorg med spesielt fokus på akuttmedisin, palliasjon, demens, frivillighet og kultur.

Verdighetsenteret tilbyr etterutdanninger og kurs, jobber med tverrfaglig forskning og fagutvikling, rådgivning og veiledning. I tillegg deltar de på ulike måter i samfunnsdebatten for å spre kunnskap om vilkårene for en verdig alderdom.

- Helt fantastisk!

Verdighetsenteret utviklet i 2017 etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg. Formålet med etterutdanningen er å øke kompetansen til helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere m.m. i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

- Det var helt fantastisk å få disse pengene. Jeg fikk beskjed under styremøtet i dag. Vi opplever at det er et enormt behov for denne kompetansen, sier Eikemo.

- Der hvor det er lange avstander til sykehus, stilles det ekstra store krav til denne typen kompetanse. Særlig i Finnmark er behovet stort. I dag tilbys utdanningen i Bergen, og da er det ikke så mange som har mulighet til å ta utdanningen fordi de må reise til Bergen. Nå kan vi få til en filial i Finnmark, og da når vi ut til mange flere ved å tilby utdanning der de er.

Covid-19 skal behandles på sykehjem

Målet er at sårbare gamle skal få behandlingen der de er, enten det er på sykehjem eller tilknyttet hjemmetjenesten, og at en unngår unødige og belastende sykehusinnleggelser.

Forskning viser dessverre at helsepersonell ansatt i eldreomsorgen mangler den nødvendige kompetansen. Denne kompetansen aktualiseres nå i forbindelse med covid-19 epidemien hvor Helsedirektoratet foreslår at sykehjemsbeboere som blir syke av covid-19 skal behandles på sykehjem.

- Vi har blant annet blitt kontaktet av Tromsø kommune, Alta kommune, Vadsø kommune, Nord-Troms Studiesenter, RKK Vesterålen og RKK Ytre Helgeland som alle ønsker at utdanningen skal tilbys lokalt hos dem.

Enorm pågang

Med ekstra midler fra Pensjonistforbundet vil Verdighetsenteret kunne gjennomføre Akuttmedisinsk eldreomsorg i Nord-Norge. Verdighetsenteret ønsker å få til en særlig satsing i Øst-Finnmark.

- Vadsø kommune ber om at vi tilbyr utdanningen lokalt i Vadsø allerede høst 2020. Med midlene fra Pensjonistforbundet kan Verdighetsenteret klare dette. Vadsø er et sentralt utdanningssted ved at helsepersonell fra nabokommunene (Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Vardø, Berlevåg og Båtsfjord) også kan delta.

Verdighetsenteret har opplevd en enorm pågang fra helsepersonell som ønsker å ta utdanningen. I løpet av tre år har over 400 ansatte gjennomført Akuttmedisinsk eldreomsorg.

- Deltagerne på utdanningen kommer fra hele landet, men vi registrer at en høy andel kommer fra gamle Hordaland fylke. Dette skyldes at vi tilbyr utdanningen fra Bergen, opplyser Eikemo.

Palliativ eldreomsorg

Verdighetsenteret arbeider politisk for å få til en satsing innen Akuttmedisinsk eldreomsorg i Nord-Norge.- Vi håper vi får ekstra midler over statsbudsjettet 2021 til dette arbeidet. Midlene fra Pensjonistforbundet vil være svært verdifullt og et viktig tilskudd i denne satsingen.

Fra 2011 har Verdighetssenteret fått midler over statsbudsjettet. Disse midlene benyttes til finansiering av tre utdanninger innenfor Frivillighetskoordinering – eldreomsorg, Palliativ eldreomsorg og Akuttmedisinsk eldreomsorg. De har 14 ansatte. I tillegg mottar de midler fra Fagforbundet.

Hva er palliasjon?

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer.

Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. (Kilde: Norsk Palliativ Forening)