Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet er klar for innsats

Av Mellvin Steinsvoll, medlem av Pensjonistforbundets sentralstyre

KRONIKK:

Vel overstått sommer, gode pensjonister. Selv om sommerværet kan ha vært så som så mange steder, er det mitt håp at ferien har vært grei for de fleste av oss. Når vi nå går inn i høsten, så vet vi at det for Pensjonistforbundet som landets desidert største interesseorganisasjon for pensjonister, står mange viktige saker på oppgavelista.

«Pensjonistforbundet er opptatt av å sette klare fotavtrykk på viktige saker for landets pensjonister»

Blant de saker som må prioriteres, er oppfølging av forbundets forslag til statsbudsjettet for 2023 der pensjonistenes helse, livsvilkår og økonomi er sterkt fokusert. Videre blir tilbakeføring av forbundets forhandlingsrett svært viktig, samt refusjonsordningen i tannhelsetjenesten og en betydelig bedring i kommuneøkonomien.

Pensjonistforbundet er opptatt av å sette klare fotavtrykk på viktige saker for landets pensjonister. Klare fotavtrykk fra en sterk organisasjon med stor oppslutning. Som en viktig del av den videre organisatoriske opprusting, vil økning i forbundets medlemstall være sterkt fokusert. Et annet stort og viktig arbeidsområde er forberedelsene til vårt landsmøte 2023. Revitaliseringen etter Corona og videreutvikling av vår organisasjon er også blant de viktige områder forbundet jobber med.

«Som medlem av forbundets sentralstyre, brenner jeg for pensjonistenes saker»

I dette arbeidet skal hele vår organisasjon både lokalt, regionalt og sentralt ta del. Skal Pensjonistforbundet fortsatt være den gode medlemsstyrte interesseorganisasjon for landet pensjonister, er det viktig at vårt forbund har stor oppslutning, er godt organisert og har muligheter til å videreutvikle våre flinke ansatte.

Som medlem av forbundets sentralstyre, brenner jeg for pensjonistenes saker. Jeg ser frem til det arbeid vi sammen i vårt store forbund skal ta fatt på når «hverdagen» nå kommer. I vårt arbeid er det først og fremst våre 250.000 pensjonister som er medlemmer i Pensjonistforbundet vi har i tankene. Vi er også opptatt av at langt flere av de mer enn 1 million pensjonister som ikke er medlemmer, kan tenke seg å bli det. Det å vise sterkt fellesskap gjør inntrykk også på politikerne.  En så stor del av landets befolkning som gjennom et langt yrkesliv har deltatt aktivitet i vår gode velferdsutvikling, har krav på å bli lyttet til og ikke bare få fortalt hva som ramler fra de rikes bord.

«Vi pensjonister trenger å stå enda sterkere sammen»

Pensjonistforbundets målsetting er blant annet å samle alle pensjonister i dette landet i en sterk sammenslutning og arbeide for pensjonistenes helse, livsvilkår og økonomi. Som verktøy for dette arbeidet har vi, i tillegg til forbundets dyktige sentrale apparat, våre fylkesforeninger med sekretariat og lokalforeninger i alle kommuner. I tillegg til det, er vi pensjonister relativt godt representert i de eldres viktige talerør, eldrerådene, både i kommuner og fylkeskommuner.

Vi pensjonister trenger å stå enda sterkere sammen. Jo flere vi står sammen, jo tydeligere blir vårt fotavtrykk. Kan du som ikke er medlem tenke deg å bli medlem eller få vite mer om Pensjonistforbundet, er du velkommen til å ta kontakt. Vi er relativt enkle å snakke med.