Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet Buskeruds årsmøte på Tyrifjord Turisthotell, Vikersund

Årsmøtet i Fylkesforeningen ble avholdt 16. mars 2023 med godt frammøte og god stemning.

Bilde viser sittende styre hvor majoriteten har tatt gjenvalg eller er ikke på valg.  Bakre rekke:  Jan Stolp, Lier, Jan Dybvik, Postens Pensjonistforbund, Toril Naper Hauge, Konnerud, Oddbjørn Hoem, Leder fra Hønefoss, Margreth Wrålid, Pensjonistforbundet Søndre Hurum, Turid Aasen,Kongsberg, Gunnar Johansen, Flå.  I midten: Margaret Sømme Wilthil og Gudrun Ustad.  Fremste rekke: Berit Arnesen Ferguson, Hokksund, Kine Langum, Drammen, Synnøve Evensen, Åmot og Arve Kristoffersen, Flesberg som går ut av Styret.  Vi viser til den vedlagte protokollen fra årsmøtet for øvrige detaljer.

Bilde viser sittende styre hvor majoriteten har tatt gjenvalg eller er ikke på valg. Bakre rekke: Jan Stolp, Lier, Jan Dybvik, Postens Pensjonistforbund, Toril Naper Hauge, Konnerud, Oddbjørn Hoem, Leder fra Hønefoss, Margreth Wrålid, Pensjonistforbundet Søndre Hurum, Turid Aasen,Kongsberg, Gunnar Johansen, Flå. I midten: Margaret Sømme Wilthil og Gudrun Ustad. Fremste rekke: Berit Arnesen Ferguson, Hokksund, Kine Langum, Drammen, Synnøve Evensen, Åmot og Arve Kristoffersen, Flesberg som går ut av Styret. Vi viser til den vedlagte protokollen fra årsmøtet for øvrige detaljer.

Vårt planlagte fylkesårsmøte ble arrangert på Tyrifjord Hotell Vikersund 16. mars 2023  Møtet startet med et innlegg fra Helga Hjetland fra Sentralstyret i Pensjonistforbundet om aktuelle saker. Etter årsmøtet orienterte Anne Hanshus fra Helseutvalget om «Bo trygt hjemme reformen.

76 deltagere med representanter fra 27 av 35 lag deltok på årsmøtet.  I tillegg deltok representanter fra Ål som planlegger å etablere en lokalforening. Oddbjørn Hoem ble gjenvalgt som leder og det ble også gjenvalg på nestleder Torill Naper Hauge, styremedlemmer Synnøve Evensen og Berit Arnesen Ferguson. Varamedlemmene Turid Aasen og Margareth Wrålid tok også gjenvalg. Helg Kristoffer Grønhovd fra Sigdal ble valgt som ny vararepresentant i styret. Vi viser forøvrig til protokollen fra årsmøtet som ligger vedlagt.