Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistenes Aktivitet er viktig.

Uten aktivitet blir tilværelsen temmelig tom. Det gjelder for alle mennesker.

Turer i det fri er god medisin mot ensomhet for alle og enhver

Turer i det fri er god medisin mot ensomhet for alle og enhver

Men møter og planlegging hører med. Uten organisering og aktive styreorganer fungerer ikke teamet.

Men møter og planlegging hører med. Uten organisering og aktive styreorganer fungerer ikke teamet.

Blant pensjonistene i Balsfjord er det mange engasjerte personer,

Det arbeides nå aktivt med å få pensjonistene til å delta mer aktivt på "digitale plattformer", som jo etter hvert er blitt et begrep i dagens moderne samfunn. Blant våre medlemmer ser vi at det faktisk er under 10% som har egen e-post, og dette ser vi på som en enorm utfordring. Vi har nå fått etablert egen Seniornettforening, og i samarbeidet med seniornett og Pensjonistforeninga har vi også fått etablert Datastue Balsfjord . Mye jobb for styrer og tillitsvalgte, men vi håper på denne måten å få fjernet den "usynlige muren" mellom det digitale samfunn og alle dem som ikke er med på digitale plattformer.

Vi har innsett at det viktigste for oss som pensjonistorganiserte er å holde våre medlemmer aktivt med i sine sosiale nettverk. Fortsatt være en del av det virksomme samfunnsliv, står for oss som et mantra, for at våre medlemmer skal kunne LEVE HELE LIVET.

Charles Eriksen

20.august 2021