Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistene sakker akterut

Slik blir trygdeoppgjøret 2022 for deg.

Forbundsleder Jan Davidsen og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i departementets lokaler i forbindelse med fremleggingen av årets trygdeoppgjør. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)

Forbundsleder Jan Davidsen og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i departementets lokaler i forbindelse med fremleggingen av årets trygdeoppgjør. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)

Alderspensjonene øker med 4,12 prosent på årsbasis og med 3,53 prosent fra 1. mai 2022. Det er statens tilbud i årets trygdeoppgjør.

Det betyr at pensjonene fortsatt blir underregulert i forhold til lønningene.

I tillegg blir pensjonistene snytt for to milliarder kroner de skulle hatt i fjorårets oppgjør.  

Ingen grunn til å juble

På bakgrunn av dette ser forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet ingen grunn til å juble over årets trygdeoppgjør.

– Når vi i tillegg ser at regjeringen ikke har noen vilje til å gi litt ekstra til de som har de laveste pensjonene, vekkes kampviljen, sier Davidsen.

Har du også kampvilje? Bli medlem nå og kjemp sammen med oss for pensjonistene.

En enslig minstepensjonist vil kun få 670 kroner mer i måneden hvis dette blir resultatet. Gifte og samboere med minstepensjon vil få enda mindre, 490 kroner per måned.

Kravene fra Pensjonistforbundet, SAKO-organisasjonene og SAFO i årets trygdeoppgjør kan du lese om her.

Undergraver troverdigheten

– Når regjeringen i dag legger frem et tilbud der alderspensjonistene kun får halve avviket fra 2021 kompensert, mener vi dette undergraver troverdigheten i systemet. Konsekvensen blir at pensjonistene taper to milliarder kroner, fordi regjeringen i 2021 bommet kraftig på sine anslag. Vi er også svært skuffet over at regjeringen velger å overse vårt krav om å gi noe ekstra til de laveste pensjonene. Den sterke kostnadsveksten rammer de som har minst hardest og det usosiale tilbudet fra staten i årets trygdeoppgjør bidrar i feil retning, sier Davidsen.

Trygdeoppgjøret skal sluttbehandles av Stortinget før sommeren.

– Vi håper opposisjonen kjenner sin besøkelsestid og tar pensjonistenes situasjon på alvor, sier Davidsen.

Webinar 19. mai

19. mai kl. 10.00, arrangerer Pensjonistforbundet webinar om trygdeoppgjøret. Der går vi i dybden på resultatet og hvordan vi oppfatter det.

Du kan nå se webinaret i opptak her:

(Under webinaropptaket kan du dessuten lese en fyldig oppsummering av resultatet i trygdeoppgjøret så langt.)

Trygdeoppgjøret for deg

Alderspensjonen øker med 3,53 prosent med virkning fra 1. mai. På årsbasis gir dette en vekst i alderspensjonen på 4,12 prosent i 2022.

Uførepensjonene øker med 4,84 prosent på årsbasis og 4,77 prosent fra 1. mai.

Økt kjøpekraft

Dersom årsveksten er høyere enn prisveksten, får du økt kjøpekraft. I år er årsveksten på alderspensjon 4,12 prosent, mens prisene ventes å øke med 3,4 prosent. Det gir en økt kjøpekraft på om lag 0,7 prosent i år.

Høyere grunnbeløp

Grunnbeløpet (G) øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner, en økning på 4,77 prosent fra 1. mai og en årsvekst på 4,84 pst. Alderspensjon under opptjening og uføretrygd øker i takt med veksten i G.

På årsbasis er veksten i grunnbeløpet, uføretrygd og pensjon under opptjening, 4,84 prosent. Dette kommer av en anslått lønnsvekst på 3,7 prosent for 2021, og i tillegg 1,1 prosentpoeng ekstra for et avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst i 2021.

I trygdeoppgjøret i fjor ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,4 prosent, mens faktisk lønnsvekst i ettertid er beregnet til 3,5 prosent. Pensjonistforbundet krever at hele avviket skal legges på toppen av løpende alderspensjon, men statens tilbud innebærer at kun halve avviket for 2021 på 0,55 prosent kompenseres.

Alderspensjon under utbetaling øker dermed med 4,12 prosent på årsbasis. Dette kommer av at forventet gjennomsnitt av lønns- og prisvekst for 2022 er på 3,55 prosent, tillagt 0,55 prosentpoeng ekstra i avvik for 2021. Fra mai er økningen på 3,53 prosent.

En pensjon på 20.000 kroner i måneden, før skatt, i april 2022, øker dermed med 706 kroner til 20.706 kroner i måneden med virkning fra 1. mai 2022.

Nye satser for minstepensjon

Satsene for minste pensjonsnivå (minstepensjon) og garantipensjon for alderspensjonister øker med 3,53 prosent, fra 1. mai. Minste årlige sats for uføretrygdede øker med 4,77 prosent fra 1. mai.

  • Lav sats, som gjelder minstepensjonister med ektefelle som mottar pensjon, øker fra 167.125 kroner til 173.025 kroner. 
  • Ordinær sats, som gjelder når ektefelle mottar uføretrygd eller har inntekt over 2 G, øker fra 193.429 kroner til 200.257 kroner
  • Høy sats, som gjelder når ektefellen har inntekt under 2 G, øker fra 203.545 kroner til 210.730 kroner
  • Sats for enslige minstepensjonister, øker fra 224.878 kroner til 232.816 kroner 
  • Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år, øker fra 316.825 kroner til 328.009 kroner.

Uføretrygdede

  • Hvis du bor sammen med ektefelle eller samboer, øker minstesatsen fra 242.590 kroner til 254.168 kroner (2,28 G)
  • Er du enslig, øker den årlige ytelsen fra 263.870 kroner til 276.463 kroner (2,48 G).
  • Er du definert som «ung ufør» øker satsen fra 283.021 kroner (2,66 G) om du bor sammen med ektefelle eller samboer til 296.529 kroner, og øker fra 309.621 kroner til 324.398 kroner (2,91 G) om du er enslig.