Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistene på ”Bli kjent tur” til Gjøseid.

30 pensjonister fra Holt pensjonistforening benket seg i hagen hos Berit og Arne Martin Gjøseid, på Gjøseid Gård.

Gjøseid Gård

Gjøseid Gård

Pensjonistene på ”Bli kjent tur” til Gjøseid.

30 pensjonister fra Holt pensjonistforening benket seg i hagen hos Berit og Arne Martin Gjøseid, på Gjøseid Gård.

En flott ettermiddag på en flott plass langt inne i skogen mellom Gjeving og Laget. Etter 2km tur innover en privat vei fra Løvdahl havner vi på Gjøseid.

Her inne kommer vi til en stor åpen plass med skog rundt. Flere hus, ni i følge Arne Martin, som orienterte om plassen. Arne Martin er femte generasjon på denne plassen.

Her overtok Arne Martin når han var 15 år i 1973. Fra 1981 til 2010 ble plassen brukt som fritidsbolig. Men fra 2010 har Berit og Arne Martin bodd fast på Gjøseid.

Her har de etablert seg, med mange aktiviteter og stor interesse for lokalmiljø og levevilkår i nærmiljø og kommune.

Takk for at vi fikk komme og forstyrre dere denne ettermiddagen.

Tore Moen

Arne Martin Gjøseid forteller om gården.

Arne Martin Gjøseid forteller om gården.