Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistene kan tape to milliarder kroner på ett år

Lønnsveksten ble mye høyere enn antatt i 2021. Da skal pensjonen også øke tilsvarende, men det vil ikke regjeringen høre snakk om.

På tolv måneder kan landets pensjonister tape 2.000.000.000 kroner hvis ikke Stortinget stopper regjeringens forslag. (Illustrasjonsfoto: iStock)

På tolv måneder kan landets pensjonister tape 2.000.000.000 kroner hvis ikke Stortinget stopper regjeringens forslag. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonister kan miste to milliarder kroner i pensjonsøkning hvis ikke Stortinget nå stopper et forslag fra regjeringen. Årsaken er at forrige regjering bommet på lønnsveksten i fjorårets trygdeoppgjør, og nå vil ikke den nye regjeringen betale for hele avviket.

Større lønnsvekst enn antatt

I forrige uke publiserte SSB statistikk som viser at den gjennomsnittlige årslønnsveksten i 2021 var på 3,5 prosent. Det vil si 1,1 prosentpoeng høyere enn den lønnsveksten som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i mai i fjor. 

I trygdeoppgjørene er det lang tradisjon for å korrigere avvik mellom den anslåtte og faktiske lønnsveksten, slik at pensjonene korrigeres opp eller ned med hele avviket fra forrige år.

Taper to milliarder kroner

Regjeringen forsøker nå å få Stortinget med på å halvere kompensasjonen pensjonistene skal få i 2022. Hvis det skjer, vil pensjonistene få om lag 1,4 milliarder kroner lavere regulering i 2022 enn de skulle hatt. 

Helårseffekten av forslaget - fra mai 2022 til mai 2023 - anslås å utgjøre et tap på to milliarder kroner for pensjonistene.

Uakseptabelt

– Dette er helt uakseptabelt, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, som krever at pensjonistene skal få full kompensasjon for at det ble brukt et for lavt lønnsvekstanslag i fjorårets trygdeoppgjør. 

Saken er til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen, som har frist til 1. mars med å avgi sin innstilling.

Reguleringen av pensjon

For 2021 ble det vedtatt at pensjonene skulle øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten.

Da trygdeoppgjøret ble gjennomført i mai, ble det lagt til grunn en anslått lønnsvekst på 2,4 prosent, og en anslått prisvekst på 2,8 prosent. Dermed ble pensjonsøkningen begrenset til å være lik lønnsveksten på 2,4 prosent. 

I tillegg ble stortingsflertallet enige om å sikre full kompensasjon for et avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst fra 2020 på 1,4 prosent.

Må korrigeres

– Når lønnsveksten i 2021 nå viser seg å være høyere enn anslått i mai 2021, må dette selvsagt korrigeres fullt ut i trygdeoppgjøret i 2022, sier Jan Davidsen.

– Dersom riktig lønnsvekst faktisk hadde blitt benyttet, ville pensjonistene fått det de skulle ha i fjor. Det er dermed ikke rimelig at pensjonistene skal få noe mindre som følge av at den forrige regjeringen bommet på sine anslag.