Pensjonistene kan tape to milliarder kroner på ett år

Lønnsveksten ble mye høyere enn antatt i 2021. Da skal pensjonen også øke tilsvarende, men det vil ikke regjeringen høre snakk om.

På tolv måneder kan landets pensjonister tape 2.000.000.000 kroner hvis ikke Stortinget stopper regjeringens forslag. (Illustrasjonsfoto: iStock)

På tolv måneder kan landets pensjonister tape 2.000.000.000 kroner hvis ikke Stortinget stopper regjeringens forslag. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonister kan miste to milliarder kroner i pensjonsøkning hvis ikke Stortinget nå stopper et forslag fra regjeringen. Årsaken er at forrige regjering bommet på lønnsveksten i fjorårets trygdeoppgjør, og nå vil ikke den nye regjeringen betale for hele avviket.

Større lønnsvekst enn antatt

I forrige uke publiserte SSB statistikk som viser at den gjennomsnittlige årslønnsveksten i 2021 var på 3,5 prosent. Det vil si 1,1 prosentpoeng høyere enn den lønnsveksten som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i mai i fjor. 

I trygdeoppgjørene er det lang tradisjon for å korrigere avvik mellom den anslåtte og faktiske lønnsveksten, slik at pensjonene korrigeres opp eller ned med hele avviket fra forrige år.

Taper to milliarder kroner

Regjeringen forsøker nå å få Stortinget med på å halvere kompensasjonen pensjonistene skal få i 2022. Hvis det skjer, vil pensjonistene få om lag 1,4 milliarder kroner lavere regulering i 2022 enn de skulle hatt. 

Helårseffekten av forslaget - fra mai 2022 til mai 2023 - anslås å utgjøre et tap på to milliarder kroner for pensjonistene.

Uakseptabelt

– Dette er helt uakseptabelt, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, som krever at pensjonistene skal få full kompensasjon for at det ble brukt et for lavt lønnsvekstanslag i fjorårets trygdeoppgjør. 

Saken er til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen, som har frist til 1. mars med å avgi sin innstilling.

Reguleringen av pensjon

For 2021 ble det vedtatt at pensjonene skulle øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten.

Da trygdeoppgjøret ble gjennomført i mai, ble det lagt til grunn en anslått lønnsvekst på 2,4 prosent, og en anslått prisvekst på 2,8 prosent. Dermed ble pensjonsøkningen begrenset til å være lik lønnsveksten på 2,4 prosent. 

I tillegg ble stortingsflertallet enige om å sikre full kompensasjon for et avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst fra 2020 på 1,4 prosent.

Må korrigeres

– Når lønnsveksten i 2021 nå viser seg å være høyere enn anslått i mai 2021, må dette selvsagt korrigeres fullt ut i trygdeoppgjøret i 2022, sier Jan Davidsen.

– Dersom riktig lønnsvekst faktisk hadde blitt benyttet, ville pensjonistene fått det de skulle ha i fjor. Det er dermed ikke rimelig at pensjonistene skal få noe mindre som følge av at den forrige regjeringen bommet på sine anslag.