Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistene "ute på vidda"

Namdalseid Pensjonistforening, med leder Jostein Tørring i spissen, tok turen til en stor lavvo på Hundseth, for å lære mer om samisk kultur og reindrift. Dette var både lærerikt og utrolig godt sosialt, etter ett år uten å møtes.

"Herre hi vi gleda oss te læng. En skikkelig fin opplevelse" Fra venstre Agnar Moe, Margit og Olav Damås, Helga Volden, Odd Modell og Sigrun Anzjøn. (Foto: lokalavisa #fjordtilfjord)

"Herre hi vi gleda oss te læng. En skikkelig fin opplevelse" Fra venstre Agnar Moe, Margit og Olav Damås, Helga Volden, Odd Modell og Sigrun Anzjøn. (Foto: lokalavisa #fjordtilfjord)

Sisel og Stian Holtan etablerte "Ut på vidda", og er opptatt av å gjøre reindrift, samisk kultur og historie mer forståelig innad i skolen og blant folk flest. Da gjestene fra Pensjonistlaget og Dagsenteret ankom, fikk de servert nydelig reinskav med reinsdyrkraft. Deretter ble de orientert om reindrift, både historisk og i nåtid.

Det var også planlagt tid til lassokasting, men den spretne reinkalven fikk trekke seg inn i skyggen etter en liten runde rundt. Alt i alt en svært fin og varm dag!