Pensjonistene "ute på vidda"

Namdalseid Pensjonistforening, med leder Jostein Tørring i spissen, tok turen til en stor lavvo på Hundseth, for å lære mer om samisk kultur og reindrift. Dette var både lærerikt og utrolig godt sosialt, etter ett år uten å møtes.

"Herre hi vi gleda oss te læng. En skikkelig fin opplevelse" Fra venstre Agnar Moe, Margit og Olav Damås, Helga Volden, Odd Modell og Sigrun Anzjøn. (Foto: lokalavisa #fjordtilfjord)

"Herre hi vi gleda oss te læng. En skikkelig fin opplevelse" Fra venstre Agnar Moe, Margit og Olav Damås, Helga Volden, Odd Modell og Sigrun Anzjøn. (Foto: lokalavisa #fjordtilfjord)

Sisel og Stian Holtan etablerte "Ut på vidda", og er opptatt av å gjøre reindrift, samisk kultur og historie mer forståelig innad i skolen og blant folk flest. Da gjestene fra Pensjonistlaget og Dagsenteret ankom, fikk de servert nydelig reinskav med reinsdyrkraft. Deretter ble de orientert om reindrift, både historisk og i nåtid.

Det var også planlagt tid til lassokasting, men den spretne reinkalven fikk trekke seg inn i skyggen etter en liten runde rundt. Alt i alt en svært fin og varm dag!