PENSJONISTEN ÅPNER ONSDAG DEN 9.03.21 TIL SOSIALT SAMVÆR - TO DAGER I UKA. Ingen utleie!

Styret har i møte den 4.03. i samarbeid med kommunens smittevernlege gjort følgende vedtak: Styret viser til møtet med smittevernlegen den 4.03.21. Pensjonisten åpner for sosialt samvær onsdager og fredager fra kl 09-13 fra og med den 10.03. Max tall for besøkende på en gang er 25. Styret forutsetter at en forholder seg til smittevernlegens råd samt smittevernreglene. De som føler seg uvel/syk, oppfordres til å være hjemme. Ingen møteaktivitet/utleie før endring av smittevernreglene. Husstyret tar ansvar for å klargjøre lokalet i hht smittevernslegens råd samt avklare med kjøkkenpersonale. Ved en ny smittesituasjon i kommunen, må vi stenge på kort varsel. Siste åpningsdag før påske fredag den 26.03 Første åpningsdag etter påske onsdag den 7.04. VELKOMMEN INNOM TIL SOSIALT SAMVÆR

Sosialt samvær på Pensjonisten

Sosialt samvær på Pensjonisten