Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pasient- og brukerombudets tjenester

Karasjok pensjonistforening hadde, på sitt åpne møte mandag 28. mars, besøk av seniorrådgiver Odd Oskarsen fra Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten. Pasient- og brukerombudet gir informasjon om hvilke rettigheter som fins, gir råd og veiledning i forhold til krav om erstatning og bistår ved spørsmål eller klager. Oskarsen var også inne på sameloven om samenes rett til å bruke samisk språk og få svar på samisk.

Ombudet hadde en lyttende forsamling foran seg. Foto: Leif Petter Grønmo

Ombudet hadde en lyttende forsamling foran seg. Foto: Leif Petter Grønmo

De eldre var fornøyd med orienteringen fra Pasient- og brukerombudet. Brita Kåven tolket til samisk.  Foto: Leif Petter Grønmo

De eldre var fornøyd med orienteringen fra Pasient- og brukerombudet. Brita Kåven tolket til samisk. Foto: Leif Petter Grønmo

Lederen i pensjonistforeningen kan konstatere at temaet var interessant for deltakerne. Foto Leif Petter Grønmo

Lederen i pensjonistforeningen kan konstatere at temaet var interessant for deltakerne. Foto Leif Petter Grønmo