Pasient- og brukerombudets rolle og oppgaver + Bamble andelsgård

Presentasjon fra medlemsmøte 11. april 2023. Pasient- og brukerombudets rolle og funksjon