Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Paneldebatt på Aktivitetssenteret

Tirsdag 29. august

Til fullsatt sal på Aktivitetssenteret tirsdag 29. august, kunne leder Lasse Lilleødegård ønske politikere og velgere velkommen til årets vakraste eventyr, nemlig den lokale, politiske debatten. Fra ytre venstre til ytre høyre i den politiske andedammen stilte lokalpolitikerene velvillig opp for å sikre seg stemmer fra den mest erfarne og oppegående delen av byens innbyggere, nemlig de eldste!

For Rødt stilte Terje Randem med tilløp til Henriksen-skjegg, fra MDG kom Lars Henriksen med grønt skifte som fanesak, Krf. sendte ut den gode innvandrer Zvonimir Vojtulek Vojta, Venstre tok kjangsen på å sende Eddy Robersten med seneskjedebetennelse etter for mye håndhilsing, Birte Carlsen stilte praktfullt beskjeden opp for SV, ordførerkandidatene for AP og Høyre, Christina Bratli og Natalie Hermanstad opptrådde med myndighet og sølvkjede i blikket, mens en ung Knut Andreassen hadde måka ferdig fjøset før han dro for å fortelle at SP vil legge ner legevakta; til lett stønning og buing. Detta nevnte ikke Bjørn Kristian Svendsrud med et ord, men fikk fortjent applaus for pen og pyntelig framføring av Frps politikk mens INF utgjorde det siste skuddet på stammen ved Tove Gulliksen som beskjedent forsiktig la fram en kort epistel om partiets politikk.

Partiene fikk to minutter hver for å legge fram sitt syn på helse og velferd for eldre i kommunen vår og det var påfallende hvor like ordene var når det kom til trygghet, nytenking, velferdsteknologi, frivillighet og innsats fra pårørende, sykehjem og omsorgsboliger, men når det skulle snakkas økonomi fløy orda rundt som hissig veps om høsten. 

Høyre vil ha orden på økonomien, Ap vil tenke nytt uten eiendomsskatt, Frp mener kommunen snart er konk hvis det ikke bremsas eller slepper privat velferd inn. Rødt vil gjerne ha eiendomsskatt for å sleppe å lesa på regnearka mens SV vil ha mer penger til kommunen gjerne fra Staten. Sp tar gjerne eiendomsskatt for da slepper de kanskje å legge ner legevakta, noe som ligna et fleskestøkke litt for godt stekt. Krf. var imot doping og nedlegging, men ønska mer friluft og bemanning mens Venstre vil ha Indre Havn som sentralt sykehjem og Åsgårdstrand og Borre som mellomstasjon mellom hjemme og sykehjem. 

Svendsrud ødela nattesøvnen til mange ved å hevde at i 2025 er kommunekassa tom og Åsgårdstrand må leggas ner hvis man ikke prrivatiserer, privatiserer, privatiserer, og det blei ikke no bedre da Randem sa at gjelda er på tre-tusen-millioner norske kroner! Heldigvis sa Henriksen fra MDG, ikke Alf, at kriteriene for sykehjemsplass må bli enklere, men Ap kritiserte de som snakka ner gamle brannbilær og sykkelhotell - kulturkvartalet må værra for alle! Krf syns at samfunnet skal bedømmas utfra hvordan det behandler sine svakaste, det er for mye må, må, må og for lite skal, skal, derfor tilbyr han fremdeles gratis parkering mens man nyter snitter med ost og skinke og remulade som INF mente fritt kunne nytes uten bruk av stoppeklokke, men med et brennende hjerte for eldreomsorg.

Debatten blei nok mer alvorlig og tettere på tilhørernes opplevelse av virkeligheten da det blei ordveksling rundt de pårørendes situasjon som avlastere for manglende og utslitt bemanning og frivilligheten som utgjør 50 % av totalen. Det blei snakka om pusterom for pårørende, velferdsteknologi som avlastning, tilrettelegging for å finne fram i byråkratiet, bedre kommunikasjon og unngå at pårørende og frivillige overtar kommunens ansvar. I det hele tatt masse flotte ord om hvor fint det kunne vært og kan bli, men fint lite om penger, penger, penger. Hvis det ikke fins penger blir intet gjort og vi sitter igjen ved neste kommunevalg og snakker om det samme. Alle ville ha gratis trygghetsalarm, men ingen kunne si rett ut at den er klar første uka etter valget.

Salen bidro sterkt til at temperaturen steig i lokalet med utsagn om lengda mellom liv og lære, manglende utbygging av omsorgsboliger, konkretisering av eldreomsorgen og ikke krangling, manglende hjemmehjelp om natta, manglende nattesøvn for ektefeller og samboere, bedre digital skolering av eldre, noe som Pensjonistforbundet og Seniornett er i gang med. Noen etterlyste åsså bedre info på papir og mindre digitalt og at fastlegeordninga må styrkas for å beholde legevakta. Og, ikke minst, når man bare har 154 langtidsplasser, blir det fort en sammenblanding av beboere og hjelpetrengende med forskjellige behov. Det tyder på manglende respekt og oversikt i kommunalområdet. Politikerne var skjønt enige om at eldrerådet er en viktig ressurs og et nyttig bindeledd mellom byens eldre og politikerne og bør utvikles og satses på med en bedring av kommunikasjonen.

Etter takksigelser og ønsker om mer samarbeid mellom de eldre og politikerne, og en kraftfull og unison hyllest fra Kåre Edvardsen med krav om bevaring av Aktivitetssenteret, kunne leder Lasse drøsse digre blomsterbuketter over fornøyde lokalpolitikere som antagelig dro hjem med trua på enda flere stemmer fra den oppegående delen av byens befolkning, og heve møtet presis klokka 2015!

Ole Kristian Pettersen, referent for et arrangement i regi av Pensjonistforbundet, Horten, og Borre Pensjonistlag.