Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pandemien er snart historie

På denne nettsiden vil vi legge ut informasjon om Eidberg Pensjonistforening

Man kan drømme!

Man kan drømme!

«Endelig kan vi åpne for nye aktiviteter. Siste årsmøte fant sted i februar 2020. De månedlige møtene har vi måttet kansellere. Det eneste vi har klart å få arrangert er 6 små datakurs og ett kurs i samarbeid med NAF . Dette var 2-dagers teoriundervisning med 17 deltagere. Dessuten har trim- og dansegruppen hatt 3-4 samlinger. Men nå har vi tenkt å slå på stortrommen: Den 26/8 vil vi ha årsmøte på restauranten på Fortet, frammøte kl 11.30 . Vi har fått økonomisk støtte fra Fylkeslaget og kan derfor spandere en bedre lunch og underholdning denne dagen. Det vil være plass til 130 pensjonister, og vi håper vi vil få et trivelig møte.. Møtet vil bli annonsert i lokalavisen den 17/8, og vi må ha bindende påmelding ettersom vi går ut fra at denne "festen" vil bli etterspurt av mange. Telefonnummer for påmelding vil bli sendt medlemmene vel en uke før møtet. Vi har planlagt å arrangere mange nye aktiviteter denne høsten: - Denne måneden vil vi etablere Sterk og Stødig på Mysen etter initiativ fra Østfold Pensjonistforening. En bevilgning fra Dam-stiftelsen på kr 300 000 har gjort det mulig å starte dette prosjektet. Dette vil bli koordinert av Dagmar Moseby, og Nina Jørgensen vil fungere som instruktør. Sterk og Stødig har som målsetning å gi hjelp til eldre som har problemer med balansen. Fallulykker koster samfunnet store summer hvert år. Start: 2/7, kl 11.00. Sted: Sal på biblioteket på Mysen. Påmelding: SMS til Dagmar Moseby, tlf. 90124061. - Vi er i ferd med å skrive en kontrakt med Racketklubben på Mysen. Målsetningen er å gjøre det enkelt for våre medlemmer å anvende det nye idrettsanlegget. Detaljene om dette vil komme i nær framtid. - Vi vil i samarbeid med Seniornett og Pensjonistforbundet sentralt etablere en "datastue" i lokaler som biblioteket disponerer. Her vil vi arrangere datakurs for våre medlemmer. Sted: Biblioteket. - Vi har også kommet et stykke på vei i å starte en "økonomistue" i samarbeid md Eidsberg Sparebank, en "helsestue" i samarbeid med de lokale helsemyndigheter og muligens også en "trafikkstue" i samarbeid med NAF. I løpet av augustmåned vil det meste være mer avklart, og da vil vi sende detaljerte opplysninger om temaer, arbeidsmåter og tidspunkt for kursene. Sted: Biblioteket. I tillegg til dette vil selvsagt fortsette med trim- og dansegruppene som nå finner sted i den nye Rackethallen. Vi vil alltid forsøke å kombinere disse aktivitetene med hyggelig samvær over en kopp kaffe med noe attåt. Den sosiale biten vil alltid være sentral i all vår virksomhet. Så får vi håpe at det meste lar seg realisere, og at det blir en vellykket høst for våre medlemmer. Det fortjener vi! Eidsberg Pensjonistforening For å fremme bedre kommunikasjon med våre 300 medlemmer har vi begynt å sende korte meldinger med SMS, ettersom vi antar at de fleste har smarttelefon Vi kan også tenke oss å etablere en gruppe på Facebook. Styre i Eidsberg Pensjonistforening »