På ledermøte

Mange frammøtte og mye som står på programmet på dagens ledermøte.

Alf Magnus Nilsen (tv) og Tor Harald Bue sitter langt bak, men godt på dagens ledermøte på Ernst hotell.

Alf Magnus Nilsen (tv) og Tor Harald Bue sitter langt bak, men godt på dagens ledermøte på Ernst hotell.

Bortsett fra enkelte sykdomsfrafall, så var det ca 45 som møtte fram på Clarion hotel Ernst i Kristiansand torsdag 4. november. Tre lag hadde fått et særskilt oppdrag med å fortelle om aktivitet med mer: Marnardal pensjonistforening, Songdalen pensjonistforening og Arendal og omegn pensjonistlag. Videre ble det informert fra fylkesstyret ved nestleder Ingrid Wisløff Jæger, som møtte for Jens Høibø, som dessverre var blitt syk. Sekretariatet hadde også en liten avdeling, der det særlig ble gjennomgått dette med fylkesmannsmidlene (statsforvaltermidlene).

Etter en god lønsj, var det en bolk med ansiktet utad og hvordan få oppmerksomhet om det vi driver med, og hvordan bli flere - for å nevne noe. Til sist var det en gjennomgang av de ikke så få satsingene som skjer i Pensjonistforbundet.