Oslopensjonistene

Demokrati i høysetet

La oss håpe at det utover høsten blir mulig og forsvarlig å arrangere medlemsmøter igjen.

La oss håpe at det utover høsten blir mulig og forsvarlig å arrangere medlemsmøter igjen.

Oslopensjonistene er en stor og betydningsfull organisasjon for eldre i hele Oslo, og har som mål å arbeide til medlemmenes beste på følgende områder:

1. Politisk innflytelse

2. Økonomi og arbeidsliv

3. Trygg alderdom

4. Aktivitet og deltakelse

Med vel 3.000 medlemmer er demokratiske prosesser og innspill av avgjørende betydning for at målene nås. Derfor er det viktig at medlemmene holdes oppdatert på tiltak for medlemmene og blant annet om styrets arbeid.

Styret i Oslopensjonistene 2022

Oddbjørn Grønset gronseto@gmail.com Leder 92898131

Torild Lien Utvik torild.lienutvik@wemail.com Nestleder 93052001

Per Sætre per@oslopensjonistene.no kasserer/dataansvarlig 91107676

Jan Otto Veiseth janottov@gmail.gmail.com 91748594

Helen Berg Sørensen helenbergsorensen@gmail.com Sekretær 98249421

Anne Lise Løfsgaard allofsgaard@outlook.com 90187797

Varamedlemmer:

Nenad Doder nenad_doder@icloud.com 90548414

Tore Fjell tfjel@online.no