Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Oslopensjonistene

Demokrati i høysetet

La oss håpe at det utover høsten blir mulig og forsvarlig å arrangere medlemsmøter igjen.

Oslopensjonistene er en stor og betydningsfull organisasjon for eldre i hele Oslo, og har som mål å arbeide til medlemmenes beste på følgende områder:

1. Politisk innflytelse

2. Økonomi og arbeidsliv

3. Trygg alderdom

4. Aktivitet og deltakelse

Med vel 3.000 medlemmer er demokratiske prosesser og innspill av avgjørende betydning for at målene nås. Derfor er det viktig at medlemmene holdes oppdatert på tiltak for medlemmene og blant annet om styrets arbeid.