Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Orientering om samferdsleutvikling i vårt nærområde.

Samferdslemøte i Askvoll Pensjonistlag.

Arve Helle.  Leiar i samferdsleutvalet i Vestland fylke.

Arve Helle. Leiar i samferdsleutvalet i Vestland fylke.

Ole Andre Klausen.  Ordførar i Askvoll.

Ole Andre Klausen. Ordførar i Askvoll.

  1. januar hadde Askvoll Pensjonistlag møte på Askvoll sjøbuer. Tema: "Samferdsleutvikling i vårt nærområde". Arve Helle og Ole Andre Klausen orienterte.

Dei hadde båe interessante innlegg. Det kom vel ikkje så mykje nytt fram. Men det kom fram at i begge dei store prosjekta i vart område, Atløysambandet og Førdefjordssambandet, var ein kome i gang. Det var løyvt pengar til forprosjektering.

Geir Helle hadde velkomsthelsing. Kjell Grane hadde ord for dagen, med diktet "Ferjereiser" av Herbjørn Sørebø.

Etter matøkt hadde leiar Kari Fismen, ei kort innlegg frå styret om:

  • Stolpejakta.
  • Namneendring på lokallag.(Landsmøtevedtak -23).
  • Ubemanna resepsjon på rådhuset.
  • Strøsand. Tilgjenge for seniorar.
  • Turgruppa orienterte om sitt forslag til dagsturar til våren.
  • Møteplassen i sentrumsgarden.

Dei tema som vart tekne opp engasjerte dei 33 frammøtte.